Hopp til innhold

Fagartikkel

Firkanter

Hvilke forskjellige typer firkanter har vi?

LK20LK06

Nedenfor ser du noen firkanter som vi ofte støter på.

I et trapes er minst to sider parallelle.

I et parallellogram er motstående sider parallelle.

I et rektangel er alle fire vinklene rette.

I en rombe er alle sidene like lange.

Et kvadrat er en regulær firkant. Alle vinklene er rette, og alle sidene er like lange.

Legg merke til at et kvadrat også er en rombe, et rektangel, et parallellogram og et trapes! Hvilke andre betegnelser kan du sette på et rektangel?

Sist oppdatert 10.09.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Mangekanter og sirkler