Hopp til innhold

Oppgave

Kroneverdi, reallønn og nominell lønn

Oppgavene kan løses med alle hjelpemidler hvis det ikke står noe annet.

2.1

Fyll inn kroneverdiene i tabellen nedenfor.

År 1980 1990 2000 2010 2015 2017
Konsumprisindeks 28,7 59,9 75,5 92,1
100 105,5
Kroneverdivis fasit
År 1980 1990 2000 2010 2015 2017
Konsum-prisindeks 28,7 59,9 75,5 92,1 100 105,5
Krone-verdi 10028,73,48
10059,91,67
10075,51,32
10092,11,09
100100=1

100105,50,95

2.2

I 1950 var kroneverdien 18,87. Hva var konsumprisindeksen i 1950?

vis fasit

Konsumprisindeksen i 1950 var 10018,875,30

2.3

Miriam fikk 1000 kroner i lommepenger i 2016. Hvor mye måtte hun få i lommepenger året etter dersom kjøpekraften hennes skulle være lik som i 2016?

vis fasit

Konsumprisindeksen økte fra 103,6 til 105,5 fra 2016 til 2017.

Setter opplysningene opp i en tabell for å få oversikt.

Lommepenger Indeks
2017 x kr
105,5
2016
1 000 kr
103,6

Finner vekstfaktoren for endringen i indeksen.

105,5103,61,018

Miriam må få 1 000 kr·1,018=1 018 kr i lommepenger i 2017 dersom kjøpekraften hennes skal være lik som i 2016.

2.4

Du kan beregne prisendringer selv på skolesiden til Statistisk sentralbyrå

Finn løsningen på oppgaven ovenfor ved å bruke kalkulatoren på skolesiden.

Prøv kalkulatoren ved å sette inn noen andre beløp og år.

2.5

I 2000 hadde Erlend en nominell lønn på 345 300 kroner. Året etter var lønnen 369 000 kroner. Konsumprisindeksen i 2000 var 75,5 og i 2001 var indeksen 77,7.

a) Finn reallønnen til Erlend disse to årene.

vis fasit

Bruker formelen for reallønn på året 2000.

  x345 300 = 10075,5345 300·x345 300=100·345 30075,5       x=457 351

Reallønnen til Erlend i 2000 var 457 351 kroner.

Bruker formelen for reallønn på året 2001.

  x369 000 = 10077,7369 000·x369 000=100·369 00077,7       x=474 903

Reallønnen til Erlend i 2000 var 474 903 kroner.

b) Finn den prosentvise endringen i reallønnen i denne perioden.

vis fasit

Prosentvis endring i reallønnen fra 2000 til 2001:

474 903-457 351457 351·100 %3,84 %

2.6

Reallønnen til Eirin var 575 919 kroner i 2006. Konsumprisindeksen var da 84,2.

Finn nominell lønn til Eirin i 2006.

vis fasit

Vi gjør som i det ene eksempelet på teorisiden og snur formelen for reallønn på hodet.

  x575 919 = 84,2100575 919·x575 919=84,2·575 919100       x=484 924

Den nominelle lønnen til Eirin i 2006 var 484 924 kroner.

2.7

Grethe tjente 445 235 kroner i 2016 og 455 538 kroner i 2017. Konsumprisindeksen i 2016 var 103,6 og i 2017 var den 105,5.

a) Finn reallønnen til Grethe i 2016 og i 2017.

vis fasit

Bruker formelen for reallønn på året 2016.

  x445 235 = 100103,6445 235·x445 235=100·445 235103,6       x=429 764

Reallønnen til Grethe i 2016 var 429 764 kroner.

Bruker formelen for reallønn på året 2017.

  x455 538 = 100105,5455 538·x455 538=100·455 538105,5       x=431 790

Reallønnen til Grethe i 2017 var 431 790 kroner.

b) Hvilket år hadde Grethe størst kjøpekraft?

vis fasit

Reallønnen var høyest i 2017. Kjøpekraften var dermed høyest i 2017.

c) Hva måtte lønnen til Grethe ha vært i 2017 dersom hun skulle ha lik kjøpekraft som året før?

vis fasit

Dersom kjøpekraften i 2017 skulle vært den samme som i 2016, måtte reallønnen i 2017 vært lik reallønnen i 2016. Det vil si at lønnen måtte øke like mye som konsumprisindeksen.

Vi setter x lik det lønnen i 2017 skulle ha vært og setter opplysningene inn i en tabell for å få oversikt.

Lønn Indeks
2017 x kr
105,5
2016
445 235 kr
103,6

  x445 235 = 105,5103,6445 235·x445 235=105,5·445 235103,6       x=453 401

Grethe måtte ha en lønn på 453 401 kroner i 2017 dersom kjøpekraften skulle være den samme som i 2016.

Oppgaven kan også løses ved å bruke formelen for reallønn der vi bruker reallønnen for 2016 fra oppgave a) og konsumprisindeksen for 2017.

2.8 (Eksamen 1MY, Høsten 2006. NB! Basisåret er 1998 her.)

Konsumprisindeksene var 113,3 i 2004 og 115,1 i 2005. Katrine hadde en årslønn på 375 200 kroner i 2004.

Hun fikk tre ulike tilbud om lønnsøkning for 2005:

  • Ny årslønn på 388 500 kroner
  • Et tillegg som gjør at hun beholder reallønnen
  • En lønnsøkning på 3,5 %

Gjør nødvendige beregninger, og avgjør hvilket av tilbudene som er best.

vis fasit

(Det er flere ulike måter her å gå fram på for å få sammenliknet de tre tilbudene.)

Ny årslønn ved en økning på 3,5 % blir

375 200 kr ·1,035=388 332 kr

En økning på 3,5 % er noe dårligere enn tilbudet på 388 500 kroner. Tilbudet om lønnsøkning på 3,5 % forkastes.

Det vil lønne seg for Katrine å gå for tilbudet med å beholde reallønnen dersom reallønnen for tilbudet på 388 500 blir mindre enn reallønnen i 2004.

Bruker formelen for reallønn på året 2004.

  x375 200 = 100113,3375 200·x375 200=100·375 200113,3       x=331 156

Reallønnen til Katrine i 2004 var 331 156 kroner.

Bruker formelen for reallønn på tilbudet på 388 500 kroner for året 2005.

  x388 500 = 100115,1388 500·x388 500=100·388 500115,1       x=337 533

Reallønnen i 2005 var 337 533 kroner med tilbudet om 388 500 kroner i lønn. Reallønnen til Katrine er dermed høyest i 2005.

En ny årslønn på 388 500 kroner er dermed det beste tilbudet.

Sist faglig oppdatert 09.01.2019
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Økonomi

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter