Hopp til innhold

Film og filmklipp

Metaphor and Simile

LK06
Sist oppdatert 14.05.2018
Skrevet av Anne Scott Hagen og Knut Inge Skifjeld
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Language Resources

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?