Hopp til innhold

Matematikk S1 (Utgått) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Algebra

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. Den persiske matematikeren Al-Khwârizmî (ca. år 800 e.Kr.) brukte ordet om den operasjonen han utførte for å forenkle likninger.

Læringsressurser

Algebra

Implikasjon og ekvivalens

Implikasjon betyr «medfører at». Ekvivalens betyr at en logisk slutning gjelder begge veier.

Læringsressurser

Implikasjon og ekvivalens