Hopp til innhold

UTGÅTT - Matematikk S1 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Algebra

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. Den persiske matematikeren Al-Khwârizmî (ca. år 800 e.Kr.) brukte ordet om den operasjonen han utførte for å forenkle likninger.

Læringsressurser

Algebra

Oppgaver og aktiviteter

Implikasjon og ekvivalens

Implikasjon betyr «medfører at». Ekvivalens betyr at en logisk slutning gjelder begge veier.

Læringsressurser

Implikasjon og ekvivalens

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter