Hopp til innhold

Oppgave

Ulikheter

1.5.1

Undersøk om ulikhetene stemmer for x=3.

a) 3x-5<5

vis fasit

Setter inn x=3 og får:

VS=3·3-5=4HS=5

Ulikheten stemmer

b) x2+1>2x

vis fasit

Setter inn x=3 og får:

VS=32+1=10HS=2·3=6

Ulikheten stemmer

c) 1-x2<-9

vis fasit

Setter inn x=3 og får:

VS=1-32=-8HS=-9

Ulikheten stemmer ikke

1.5.2

Undersøk om x=-4 passer i ulikhetene.

a) 23x-2-3

vis fasit

Setter inn x=-4 og får:

VS=23·(-4)-2=-143HS=-3

Ulikheten stemmer

b) x24x

vis fasit

Setter inn x=-4 og får:

VS=(-4)2=16HS=4·(-4)=-16

Ulikheten stemmer

c) 1-x2<x

vis fasit

Setter inn x=-4 og får:

VS=1-(-4)2=-15HS=-4

Ulikheten stemme

1.5.3

Løs ulikhetene

a) 3x-5<5

vis fasit

3x-5 < 53x<10x<103x, 103

b) 5x-3<2x-6

vis fasit

5x-3 < 2x-65x-2x<-6+33x<-3x<-1x, -1

c) 1-x1+x

vis fasit

1-x  1+x-x-x1-1-2x0  (Dividerer  -2 og snur ulikhetstegnet)x0x, 0]

1.5.4

Løs ulikhetene

a) 23x-2-3

vis fasit

23x-2  -32x·33-2·3-3·32x-6-92x-3x-32x, -32]  

b) x2-x3>16

vis fasit

x2-x3 > 16x·62-x·63>1·663x-2x>1x>1x, -1

c) 52x+x3-743-x6

vis fasit

52x+x3-74  3-x65x·122+x·123-7·1243·12-x·12630x+4x-2136-2x36x57x5736x1912             x[1912,

1.5.5

Per skal ha sommerjobb som jordbærplukker. Han har valget mellom to ulike lønnsavtaler.

A: Han kan få en fast timelønn på 50 kroner per time og i tillegg 2 kroner for hver kurv han plukker.

B: Han kan få 5 kroner for hver kurv han plukker, men da får han ikke noen fast timelønn.

Still opp en ulikhet og finn ut hvor mange kurver Per må plukke i timen for at avtale 2) skal lønne seg.

vis fasit

Vi lar x være antall kurver Per plukker og setter opp uttrykk for hver av de to lønnsavtalene.

A: 50+2x

B: 5x

Vi får ulikheten

5x > 50+2x3x>50x>16,7

Per må plukke minst 17 kurver i timen for at avtale B skal lønne seg.

1.5.6

Kari og familien skal på tur. De vil leie bil i fem døgn. Kari har undersøkt ulike leiebiltilbud og funnet fram til to aktuelle.

A: 700 kroner per døgn, fri kjørelengde opp til 500 km. Over det betales det 5 kroner per kilometer.

B: 1500 kroner per døgn. Fri kjørelengde.

Still opp en ulikhet og finn ut hvor mange kilometer de må kjøre for at avtale 2) skal lønne seg.

vis fasit

Det er klart at hvis kjørelengden er mindre enn eller lik 500 kilometer så lønner 1) seg (lavere døgnpris). Kjørelengden må altså være høyere enn 500 kilometer for at 2) skal lønne seg. Vi lar x være antall kilometer de kjører over 500 kilometer og setter opp uttrykk for de to tilbudene.

A: 700·5+5x

B:1500·5

B skal lønne seg . (Det betyr her at B) skal gi lavest kostnad.)

Vi får

1500·5 < 700·5+5x-5x<3500-7500-5x<-4000x>800

Det betyr at de må kjøre mer enn 800 km+500 km=1300 km for at B skal lønne seg.

Sist oppdatert 25.06.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Ulikheter

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter