Hopp til innhold

Oppgave

Andregradslikninger

1.4.1

Løs likningene ved regning.

a) 2x2-2x=0

vis fasit

2xx-1 = 0           2x=0 eller x-1=0           x1=0 eller x2=1

b) 12x=3x2

vis fasit

12x-3x2 = 0 3x4-x=0            3x=0 eller 4-x=0              x=0 eller -x=-4            x1=0 eller x2=4

c) 5x2=25x

vis fasit

5x2-25x = 0 5xx-5=0            5x=0 eller x-5=0            x1=0 eller x2=5

1.4.2

Løs likningene ved regning

a) x2-4=0

vis fasit

x2 = 4x=4 eller x=-4x1=2   eller x2=-2

b) 3x2=3

vis fasit

x2 = 1x=1 eller x=-1x1=1   eller x2=-1

c) 2x2+8=0

vis fasit

2x2 = -8  x2=-4      Ingen løsning

d) x-52=16

vis fasit

x-5 = 4 eller  x-5=-4x1=9 eller  x2=1

Sist oppdatert 22.01.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Andregradslikninger