Hopp til innhold

Fagartikkel

Formelregning

Hvordan kan vi bruke formler til å finne ukjente størrelser?

Eksempel: Temperaturenheter

Vi er på ferie i USA og opplever en varm sommerdag at temperaturen er på 86 °F. Vi ønsker å vite hvor mange celsiusgrader dette tilsvarer. I en reisehåndbok finner vi at sammenhengen mellom temperatur målt i grader fahrenheit og grader celsius er gitt ved formelen

F=95·C+32

Termometer på strand under en hetebølge. Foto.

28 °C er det samme som 82,4 °F.

Her står C for temperaturen målt i celsiusgrader og F for temperaturen målt i fahrenheitgrader.

En temperatur på 28 °C vil i fahrenheitgrader være

F=95·28+32=50,4+32=82,4

Men vårt problem var å finne temperaturen i celsiusgrader. Vi kan sette inn 86 °F i formelen og får da

86=95·C+32

Her kan vi ikke bare regne rett fram og finne C. Vi må løse en likning.

  86=95·C+32

Vi multipliserer med fellesnevneren i alle ledd.

86·5 = 95·C·5+32·5    430=9C+160  9C=430-1609C9=2709   C=30

Formelregning i GeoGebra. Bilde.

Vi har dermed regnet ut at 86 °F er det samme som 30 °C. Vi kan også bruke CAS i GeoGebra til å løse likningen.

En annen metode er å finne C uttrykt med F.

   F = 95·C+32 F·5=95·C·5+32·5 5·F=9·C+160 9·C=5·F-1609·C9=5·F-1609     C=5·F-1609

Vi har nå funnet en formel for å regne ut temperaturen i grader celsius når vi kjenner temperaturen i grader fahrenheit. Vi sier gjerne at vi har snudd formelen.

Formelregning i GeoGebra. Bilde.

Du kan også bruke CAS-verktøyet i GeoGebra for å snu en formel ved å bruke kommandoen «Løs[<Likning>,<Variabel>]».

Vi setter inn 86 °F i formelen og finner

C=5·F-1609=5·86-1609=430-2609=2709=30

Vi får også nå at 86 °F er det samme som 30 °C.

Her kan du se en video der formelen for grader fahrenheit blir gjort om til en formel for grader celcius.

Rektangel

Eksempel: Arealformel baklengs

Formelen for areal av et rektangel er gitt ved A=g·h.
Vi kan snu på den opprinnelige formelen slik at vi får en formel for høyden h.

   A = g·h g·h=Ag·hg=Ag     h=Ag


Vi har nå funnet en formel for høyden til et rektangel uttrykt med arealet og grunnlinja.

Sist faglig oppdatert 22.08.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Likninger

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter