Hopp til innhold

Oppgave

Grafisk og digital løsning av likningssett

1.3.23

Løs likningssettene grafisk

a) x-y=12x-3y=-2

vis fasit

Ordner likningene

y=x-1y=23x+23

grafisk løsning av likningssett

Løsning

x=5y=4

b) 32x+2y=522x-12y=-3

vis fasit

Ordner likningene

2y=-32x+522x-12y=-3y=-34x+54y=4x+6

Grafisk løsning av likningssett

Løsning

x=-1y=2

c) -60x+80y=402x-3y=-2

vis fasit

Ordner likningene

80y=60x+40-3y=-2x-2

y=34x+12y=23x+23

Grafisk løsning av likningssett

Løsning

x=2y=2

d) -35x=3y-62y=4x-40

vis fasit

Ordner likningene

3y=-35x+6y=2x-20

y=-15x+2y=2x-20

Grafisk løsning av likningssett

Løsning

x=10y=0

1.3.24

Løs likningssetta ved hjelp av eit digitalt verktøy.

a) 12x-13y=1614x+12y=2

vis fasit
Løs 1 over 2 x minus 1 over 3 er lik 1 over 6 komma 1 over 4 x pluss 1 over 2 y er lik 2. CASutklipp.

Vi får løsningen x=94 y=238

b) -0,1s+2t=3,40,4t=1,6s-2,8

vis fasit
løs minus 0komma 1 s + 2t er lik 3 komma 4 og 0 komma 4 t er lik 1 komma 6 s minus 2 komma 8. CASutklipp.

Vi får løsningen s=2,2  t=1,8

Sist faglig oppdatert 08.10.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Likninger

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter