Hopp til innhold

Matematikk S1 (Utgått) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Algebra

Ordet algebra har vi fått fra det arabiske ordet «al-jabr», som betyr å gjenopprette eller gjøre fullstendig. Den persiske matematikeren Al-Khwârizmî (ca. år 800 e.Kr.) brukte ordet om den operasjonen han utførte for å forenkle likninger.

Læringsressurser

Algebra

Likninger

Å løse en likning går ut på å finne ut hvilke verdier x kan ha for at likningen skal være sann.

Læringsressurser

Likninger