Hopp til innhold

Fagartikkel

Potenser

Hva er en potens?

Vi kan som eksempel skrive tallet 81 som en potens. Vi har at siden 81=3·3·3·3, så skriver vi 81 som potens slik

81=34

Denne skrivemåten betyr at vi skal multiplisere tallet 3 med seg selv 4 ganger.

34=3·3·3·34 ganger=81

Å skrive 34 er altså bare en annen måte å skrive tallet 81 på.

Tallet 3 kalles for grunntallet, og tallet 4 kalles for eksponenten. Eksponenten forteller hvor mange ganger grunntallet skal multipliseres med seg selv.

Definisjon

La a være et vilkårlig tall og n et naturlig tall. Da er

an=defa·a·a·...an ganger

Ved å skrive «def» over likhetstegnet forteller vi at dette er noe som er bestemt, definert, at skal gjelde.

Sist faglig oppdatert 14.11.2018
Skrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen

Læringsressurser

Potenser og kvadratrøtter

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter