Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Søkemotoroptimalisering

Søkemotoroptimalisering, forkortet SEO (Search Engine Optimalization), er alt vi gjør for å få en nettside til å bli mer synlig og få en høyere ranking på resultatsidene til søkemotorene.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Laptopskjerm med google-søk. Foto.

Søkemotoroptimalisering og markedsføring

Målet med søkemotoroptimalisering er å få nettstedet til å vises høyt oppe i Google og andre søkemotorer. Jo høyere oppe en nettside vises på resultatsiden, jo mer trafikk får den, noe som igjen forhåpentligvis fører til at flere velger det produktet eller den tjenesten vi selger.

Søkemotoroptimalisering har etter hvert blitt et eget fagfelt innenfor markedsføring, men det er fortsatt mye vi kan gjøre selv.

Ranking

For å bestemme hvilken ranking et nettsted skal få, bruker søkemotorene en algoritme som vurderer en rekke ulike faktorer. Nøyaktig hvordan rankingen beregnes, og hva som vektlegges mest, er hemmelig. Det er derfor bare mulig å gi generelle råd om hvordan en nettside bør utformes, og hva den bør inneholde, for å score høyt på søkeresultater.

  • Innholdet må være relevant og handle om det brukerne søker på. Søkemotorer indekserer innholdet på alle nettsider og sammenligner dette med søkene. For at nettsiden skal komme med i resultatet, må de ordene det søkes på, finnes på nettsiden.
  • Hvis andre nettsteder lenker til din side, får den en høyere ranking. Søkemotorene antar at en side som mange lenker til, har et innhold som mange er interessert i, og gir den en høyere ranking.
  • Nettsiden bør være teknisk riktig og laste raskt. Nettsider som inneholder mange elementer som ikke fungerer, eller som laster svært tregt, får en lavere ranking.

En annen mulighet er å kjøpe en høyere plassering i søkeresultater ved å abonnere på mye brukte søkeord (AdWords). I praksis betyr det at man betaler for eksempel Google for å komme høyt opp på resultatlisten når noen søker på bestemte ord eller begreper.

Google har egne verktøy for å analysere hvilke søkeord som er mest brukt innenfor ulike bransjer. Hvis det for eksempel viser seg at mange søker på «bobilparkering», kan det lønne seg for Solgløtt camping å ta med dette ordet på nettsidene sine og kanskje også abonnere på det.

Bruk søkeordene på de riktige stedene

Når vi vet hvilke søkeord som oftest brukes for å finne sider om de produktene eller tjenestene vi tilbyr, må vi passe på at nettsidene våre inneholder disse ordene.

Titteltaggen: Alle nettsider har en såkalt titteltagg som vises øverst til venstre i nettleseren når siden vises. Her bør det søkeordet du ønsker å få høyest ranking på, stå.

Overskriftene: Bruk de viktigste søkeordene i overskriftene på nettsidene.

Bildetekster: Søkemotorer klarer ikke å se hva et bilde forestiller. Vi bør derfor inkludere en tekst som forklarer hva bildet viser. Dette kalles gjerne for alternativ-teksten, og den vises når vi holder musmarkøren over bildet. Vi bør også bruke søkeord i navnet på bildefilen.

Teksten: Pass på at søkeordene finnes i den teksten du skriver, men ikke overdriv. Hvis de samme ordene gjentas for mange ganger, blir teksten slitsom å lese, og søkemotorene vil ikke gi siden en høyere ranking når de samme ordene stadig gjentas.

Forsøk å få andre til å lenke til nettsidene

Når andre lenker til nettsidene våre, er det et signal til søkemotorene om at andre bryr seg om det som finnes der. Vi bør derfor forsøke å få flest mulig til å lenke til sidene våre eller dele innhold på sosiale medier som Facebook og Twitter.

Vi kan også ta kontakt med leverandører, samarbeidspartnere og andre som har egne nettsider, og som vi kan be om å lenke til nettsidene våre.

Analysere trafikken

Ved å analysere trafikken til nettsidene kan vi lære mye om hvordan vi bør optimalisere dem. Google har et sett med analyseverktøy kalt Google Analytics som kan brukes til å undersøke blant annet

  • hvor mange som besøker nettsidene
  • hvilke sider som er mest besøkt
  • hva de besøkende klikker på
  • hvor mye tid de besøkende bruker på hver side
  • hvordan de besøkende fant fram til sidene våre
  • hva slags utstyr og type nettleser de brukte

Når vi vet hvilke søkeord som oftest brukes for å finne sider om de produktene eller tjenestene vi tilbyr, må vi passe på at nettsidene våre inneholder disse ordene.

Sist oppdatert 17.01.2019
Tekst: Arne Jansen (CC BY-SA)
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Webdesign