Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Utforme informasjon til nettsidene

Når vi vet hva slags informasjon vi skal ha med på nettsidene, kan vi begynne å skrive. Å lage godt innhold til et nettsted er en tidkrevende oppgave, og det er noen regler vi bør følge.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Illustrasjon med planlegging av hjemmeside. Foto.

Hvem skriver vi for?

Når du utformer informasjon, bør du hele tiden ha i bakhodet hvem som skal lese det du skriver. Det er ikke sikkert de som besøker nettsiden, forstår for eksempel dialektord eller begreper som er vanlige i reiselivsbransjen, og som det virker naturlig for deg å bruke. Tenk også på at ikke alle har samme kunnskap som deg om det temaet eller stedet du skriver om.

Eksempel

Solgløtt camping ligger like i nærheten av et fredet naturområde med et fuglereservat. I tillegg til at det er et svært vakkert naturområde, er det også satt opp observasjonsplattformer der man kan betrakte fuglelivet på nært hold. Området heter Fugleodden, og alle som bor i området, kjenner til det.

Dette er informasjon som vi gjerne vil ha med sammen med andre aktiviteter og attraksjoner i nærheten av campingplassen, så vi skriver: "Solgløtt camping ligger bare 500 meter fra den vakre Fugleodden."

Det høres jo greit ut, men problemet er at gjester som ikke er lokalkjente, antakelig aldri har hørt om Fugleodden. Dermed vet de ikke noe om verken fuglereservatet eller observasjonsplattformene, og informasjonen om Fugleodden oppfattes ikke som spesielt interessant.

Hva er hensikten med informasjonen?

Vi må også være bevisste på hva vi ønsker å oppnå med det vi skriver. For Solgløtt vil det viktigste være å få gjester til å komme til campingplassen. Alt vi skriver, bør derfor ta utgangspunkt i at vi vil få de som besøker nettsidene til å reservere plass eller bestille hytte.

Noen råd om utformingen:

Begynn med det viktigste

Når vi skriver tekst til nettsider, er hovedregelen at vi alltid skal begynne med den viktigste informasjonen. Det er flere grunner til dette.

Gjesten leser ofte bare de første setningene eller det første avsnittet før han eller hun bestemmer seg for om informasjonen er viktig eller interessant nok til at det er verdt å fortsette å lese. Det viktigste vi skal si, må derfor komme tidlig i teksten.

En annen grunn til at vi skal starte med det viktigste, er måten søkemotorer indekserer og presenterer søkeresultater på. Det er ofte bare det første avsnittet eller den første setningen på en nettside som vises.

Hovedreglene er:
• De viktigste ordene skal stå først i setningen.
• Den viktigste setningen skal stå først i avsnittet.
• Det viktigste avsnittet skal stå øverst i teksten.

Kutt ut unødvendig informasjon

De fleste som besøker en ny nettside, kikker bare fort igjennom den, og de ser bare et lite område av gangen. Vi bør derfor ikke ha for mye informasjon på hver side. Det må være enkelt å skumlese teksten for å finne den informasjonen man leter etter.

Velg bort all informasjon som ikke er nødvendig. Fjern utdatert informasjon. Tenk på hva besøkende ser etter, og fokuser på det. Hvor viktig er det for eksempel for dem som vurderer å besøke campingplassen å lese om hvordan sankthansfeiringen i fjor foregikk, eller at butikken er nymalt?

Skriv korte setninger, og bruk mange avsnitt

Bruk korte setninger og hyppige avsnitt. Lange setninger er kronglete å lese og blir lett forvirrende for leseren. En setning bør helst ikke ha mer enn 30 ord, og hver setning bør bare inneholde ett poeng.

Det er vanskeligere å følge en tekstlinje på en skjerm enn på papir. Avsnitt med mange linjer fører derfor til at leseren lett faller ut av teksten. Store sammenhengende tekstblokker som fyller opp skjermen, virker dessuten demotiverende og oppfattes som tyngre å lese. Et avsnitt som skal leses på skjerm, bør ikke være på mer enn maksimalt 3–5 linjer, men kan godt være kortere.

Bruk uthevede nøkkelord

Selv om alle ord i en setning bør være nødvendige, er ikke alle nødvendigvis like viktige. De viktigste ordene kaller vi nøkkelord. Ved å utheve nøkkelordene med fet skrift blir teksten lettere å skumlese. I litt lengre tekster kan du også vurdere å utheve nøkkelsetninger.

La oss se på et eksempel. Vi tenker oss at vi har skrevet følgende tekst om Solgløtt camping:

Hunder er velkomne på Solgløtt camping, men hunden må hele tiden være i bånd inne på campingplassen. Hundeeieren er ansvarlig for å rydde opp etter hunden sin både innenfor og utenfor campingområdet. Tenk også på at alle kanskje ikke er like glad i dyr som det du er.

Så skriver vi det samme avsnittet med markerte nøkkelord:

Hunder er velkomne på Solgløtt camping, men hunden må hele tiden være i bånd inne på campingplassen. Hundeeieren er ansvarlig for å rydde opp etter hunden sin både innenfor og utenfor campingområdet. Tenk også på at alle kanskje ikke er like glad i dyr som det du er.

Bruk mellomtitler hvis teksten må være lengre

Noen ganger må en tekst være lengre for å ha med all informasjon. Da bør du sette inn mellomtitler, slik at det blir enkelt å se hva de ulike delene i teksten handler om. På den måten blir det enklere å hoppe direkte til det innholdet man er interessert i, og enkelt å hoppe over det som ikke er av interesse. Mellomtitler må markeres med riktig kode, f.eks. H2 og H3, for å være i henhold til krav om universell utforming. Dette vil gi en bedre opplevelse for dem som bruker støtteverktøy, samtidig som det sikrer søkemotoroptimalisering.

Bruk punktlister

Punktlister er raskere og enklere å lese enn sammenhengende tekst. Du bør derfor velge punktlister istedenfor oppramsing.

Les korrektur

Bruk stavekontroll, og les korrektur. Slurv og skrivefeil gir et useriøst inntrykk. Det er også lurt å la noen andre lese korrektur før teksten legges ut på nettet.

Vi må også være bevisste på hvem vi skriver for, og hva vi ønsker å oppnå med det vi skriver.

Sist oppdatert 04.02.2019
Tekst: Arne Jansen (CC BY-SA)
Rettighetshaver: NKI Forlaget

Læringsressurser

Webdesign