Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Salgspresentasjoner

Det finnes mange digitale programmer som egner seg til presentasjoner. Vanligvis brukes en form for projektor, men det er også mulig å lage presentasjoner som bare skal vises på dataskjermen eller skrives ut.

Forretningskvinne holder presentasjon for kollegaer. Foto.

Hva er presentasjonsverktøy?

Presentasjonsverktøy er redskap eller dataprogrammer som bl.a. selgere kan benytte for å formidle et budskap til kunder. Eksempler på noen vanlige presentasjonsprogrammer:

  • PowerPoint (pc og Apple Mac)
  • OpenOffice Impress (pc, Apple Mac og Linux)
  • Keynote (iPad og Apple Mac)
  • Documents To Go (smarttelefoner og nettbrett)
  • Google Dokumenter (Internett)

Et dokument som er laget i et program, kan som regel åpnes og redigeres i et annet.

Repetisjon: Presentasjonsprogrammer.

Planlegging av salgspresentasjoner

Presentasjonen av et produkt bør være mest mulig virkelighetsnær. Det beste er å vise fram selve produktet. Et presentasjonsprogram kan betraktes som erstatning når vi ikke har mulighet til å demonstrere produktet. Tekst og bilder må være nøye tilpasset målgruppen, innholdet og situasjonen.

Planleggingen av en salgspresentasjon er langt på vei felles med en hvilken som helst annen presentasjon. Du kan repetere forberedelser til presentasjoner og planlegging av lysbilder her: Forberede innholdet i presentasjonen og Planlegge lysbildene.

Presentasjon av salgsbudskapet

Bruk av et program som gir mulighet til visualisering, kan være et kraftfullt salgsverktøy, spesielt overfor store bedriftskunder som har trenede innkjøpere. Det kan være til presentasjoner av sammensatte produkter, for eksempel konferanser med transport, konferanserom, overnatting og servering. Litt avhengig av hva vi skal presentere, kan fordelene bl.a. være:

  • Visualisering: Bruk av foto og video kan gjengi virkeligheten ganske realistisk. Animasjoner kan gi et godt bilde av fasilitetene i et hotell.
  • Påvirkningen skjer både rasjonelt og emosjonelt.
  • Effektivitet/produktivitet: Det er raskere og billigere å bruke presentasjonsverktøy enn å «prøvesmake» transport, hotellrom og andre reiselivsprodukter.

Hensikten med presentasjonen er å støtte selgerens verbale framstilling for å gi kunden et godt beslutningsgrunnlag. Husk å sjekke på forhånd at kunden har avsatt tid til presentasjonen.

Tips for salgspresentasjoner

Det kan være kort mellom fiasko og suksess i en presentasjon. Lag et talemanus i form av stikkord. Digitale verktøy er upersonlige og må ikke komme i stedet for personlig relasjonsbygging. For å unngå at presentasjonen blir en enetale, må vi tenke på hvordan vi kan få i stand en dialog med kunden. Det sikreste er å forberede spørsmål og å ta korte pauser. Gå nøye gjennom presentasjonen på forhånd, så du vet hva du skal si, hvordan du skal si det, og hvor lang tid det tar.

Tenk over

Teknologien er sårbar. Vær ute i god tid for å forsikre deg om at det tekniske utstyret virker. Ta alltid med backup-materiell, så blir du ikke hjelpeløs hvis teknologien svikter.

Sist oppdatert 17.01.2019
Skrevet av Kjell Rosland
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Salgs- og presentasjonsteknikk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter