Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Skriftlige verktøy

Digitale verktøy har bidratt til en drastisk endring av skriftlig kommunikasjon i forretningslivet. Både skriveutstyr, distribusjon, språklig innhold og form forandrer seg.

Kontordame skriver på skrivemaskin. 60-tallet. Foto.

Utviklingen

Digitale verktøy har bidratt sterkt til en drastisk endring av skriftlig kommunikasjon i forretningslivet.Både skriveutstyr, distribusjon, språklig innhold og form forandrer seg. Tidligere ble forretningsbrev skrevet med skrivemaskin, først manuell og senere elektrisk. Brev ble sendt med Posten. Ved stort hastverk og over lange avstander ble det brukt fjernskriver og telefaks.

Brevpost blir fortsatt brukt der det er viktig med et signert dokument, men brev blir gradvis erstattet av e-post og web-basert korrespondanse. Språket dreier fra stivt og høytidelig til enkelt og uhøytidelig.

Formelt brev

E-post

De fleste nordmenn bruker e-post nesten daglig. E-post er velegnet til raske meldinger og tilbakemeldinger. Språket i e-post er mer kortfattet og mindre høytidelig enn i brevpost. I forretningsbrev bør vi imidlertid bestrebe oss på å unngå skrivefeil.

Med vanlig e-post er det forholdsvis enkelt å forfalske avsender, men det er utviklet metoder for å signere og kryptere e-post.

Foto og andre bilder kan sendes som vedlegg til e-post.

Søppelpost eller useriøs e-post, også kjent som spam, har økt i takt med nettbrukens utbredelse. Det finnes programmer som forsøker å skille den uønskede posten fra legitime e-postmeldinger.

I salgsarbeidet blir e-post bl.a. brukt til

  • masseutsendelse av direct mail (DM). Det kreves at mottakeren enten er kunde hos oss allerede eller har bedt om informasjon.
  • bekreftelse på avtalt kjøp/salg
  • informasjon, for eksempel med lenke til nærmere informasjon

OBS!

Markedsføringsloven forbyr forsendelse av reklame og tilbud via e-post til andre enn eksisterende kunder eller kunder som har bedt om informasjon.

Telefaks

Telefaks (eg. telefaksimile), ofte forkortet til faks, er en teknologi for telekommunikasjon for overføring av dokumenter, brev, tegninger og fotografier. Teknologien er analog, men brukes fortsatt i noen grad når det er behov for å underskrive tilbud og avtaler.

Telefaks blir etter hvert erstattet av en internettbasert tjeneste hvor dokumenter sendes og mottas via e-post med vedlegg i TIFF- eller PDF-format. Fakser blir levert som vedlegg til e-post.

Sist oppdatert 27.12.2018
Skrevet av Kjell Rosland
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Salgs- og presentasjonsteknikk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter