Hopp til innhold

Fagartikkel

Kommunikasjon med foreldre og kollegaer.

Å ha en positiv grunnholdning og være bevisst hvordan vi kommuniserer, er viktig overfor dem vi jobber med, og også overfor foreldrene til barna.

LK06
Tre typer sitter i parken. Bilde.

Vi er avhengige av å kunne samarbeide med kollegaene og koordinere aktiviteter med dem, og vi må kunne ta opp spørsmål knyttet til den daglige driften: spesielle hendinger, barn som har spesielle utfordringer o.l. Det sosiale fellesskapet mellom kollegaer er også viktig for at vi skal trives på arbeidsplassen. Hvordan vi samarbeider, og også hvordan vi lytter til det andre tar opp og gjør, er avgjørende for at de andre ansatte skal trives på arbeidsplassen.

Kontakten med foreldrene har også mye å si, både for barna og for foreldrene selv. For å kunne skape en best mulig hverdag for barna må de ansatte og foreldrene har en god dialog seg imellom, og at informasjon om barnas behov, om situasjonen de er i, og om hverdagen deres blir formidlet mellom de ansatte og foreldrene.

Foreldrene trenger også å vite noe om hvordan deres barn har det i løpet av dagen, og om hva som skjer av små og store hendelser. Skjer det noe problematisk, er det spesielt viktig for foreldrene å vite at de ansatte klarer å håndtere dette på en konstruktiv og hjelpsom måte, og at de kan fortelle om dette til foreldrene slik at at de får tillit til at barna får den hjelpen de trenger.

Evne til lytte, til å ta andres opplevelser på alvor og til å være tydelig i egen kommunikasjon er viktig i alle relasjoner.

Sitat

"Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift."
(Henry Louis Mencken, ordnett.no)

Utfordringer til deg

 1. Hva vil du legge vekt på i kommunikasjonen med foresatte?
 2. Hvorfor er det viktig å ha en god kommunikasjon med foresatte?
 3. Hvordan kan barnet påvirkes dersom du ikke har en god kommunikasjon med barnets foresatte?
 4. Hvorfor er det viktig å ha en god kommunikasjon med dine kollegaer?
 5. Hvordan dannes gode relasjoner og god kommunikasjon?
 6. Hvordan vil du gå fram dersom du skal fortelle foreldre om en ubehagelig hendelse som har skjedd i løpet av dagen? For eksempel:
  • barnet deres er slått av et annet barn
  • barnet deres har slått et annet barn
  • barnet har grått hele dagen og virker utilpass
 7. Drøft ordtaket du finner på sida.
Sist oppdatert 29.10.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Hans Holter Solhjell og Gro Nedberg Grønlid
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Kommunikasjon