Hopp til innhold

Fagartikkel

Tydelig kommunikasjon i akutte situasjoner

I mange situasjoner holder det lenge med å si «vær så snill å legge fra deg boka på bordet» med vennlig stemme, og gjerne også med en forklaring: «Jeg skal bruke den i samlingsstunden». Noen ganger må vi bruke et sterkere og tydelig tonefall og kroppsspråk.

LK06
Sint voksen på et barn på trehjulssykkel. Bilde.

Dersom vi observerer en akutt farlig situasjon som vi vil stoppe med en gang, kan vi si høyt «NEI» eller «STOPP», og eventuelt gjenta dette, bruke et strengt kroppsspråk og gå et skritt eller to mot barna. Et eksempel på en slik situasjon er når et barn er i ferd med å løpe ut i veien.

Vi kan da også fysisk stoppe barnet hvis det ikke hjelper å si stopp. Det samme gjelder om et barn er i ferd med å hive en isklump eller noe annet farlig mot et annet barn. Målet er å stoppe det som skjer. Når vi har stoppet en uønsket handling, kan vi raskt nedjustere tonefallet og kroppsspråket vårt.

Dette er eksempler på situasjoner der vi som voksne må sette grenser og gi tydelig og klar beskjed om hva som ikke skal gjøres. Vi må likevel ikke nødvendigvis være så kontante som i disse eksemplene når vi setter grenser.

Dersom barnet ikke gjør som vi sier, kan vi gjenta det, gjerne med litt tydeligere tone og kroppsspråk. For eksempel kan vi si «hei, jeg ba deg om å legge boka på bordet. Vær så snill å gjøre det».

Om vi stadig må gjenta ting og bli streng i tonen, kan det være lurt å snakke med barnet eller barna om dette. Vi kan vi si at vi helst ønsker at de hører på oss når vi snakker med en hyggelig stemme, slik at vi slipper å si ting på en streng måte. Så kan vi øve på dette.

Sitat

"De korteste ordene – ja og nei – krever også den største ettertanke."

(Pythagoras, ordtak.no)

Utfordringer til deg

  1. Hva forbinder du med tydelig kommunikasjon?
  2. Gi eksempler på akutte situasjoner.
  3. Tenk deg at du ser et barn som er på tur ut i en trafikkert vei. Bruk språket ditt til å prøve å stoppe barnet.
  4. Et barn i SFO holder hodet til et annet barn ned i en sølepytt. Hva gjør du?
  5. Diskuter ordtaket du finner på sida.
  6. Les om grensesetting i lenkesamlingen.
Sist oppdatert 24.09.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Hans Holter Solhjell og Gro Nedberg Grønlid
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Kommunikasjon