Hopp til innhold

Fagartikkel

Anerkjennende kommunikasjon

Om et barn blir sint eller lei seg fordi det må avslutte en lek det holder på med, reagerer det kanskje slik fordi det ikke får bestemme selv. Det innebærer ikke at vi aksepterer alle handlinger, som for eksempel å slå, sparke, ta ting fra andre eller lignende.

LK06
Tommel opp. Foto.

Se og forstå andre mennesker

Hvis vi sier til barnet at «ja, det skjønner jeg godt at du ikke likte. Du hadde lyst til å leke mer, og så ble du sint da du ikke kunne bestemme det selv», så føler barnet at det blir forstått, og da blir barnet mer innstilt på å samarbeide med den voksne.

Dersom vi derimot sier at «nå må du høre på meg», eller «det er ikke noe å bli lei seg for», forsterker det ofte konflikten. Barnet får ikke gjøre som det vil, men det får heller ikke lov til å ha en mening om det og sin egen opplevelse av det som skjer. Dette forsterker barnets negative opplevelse.

Det er viktig å huske på at anerkjennende kommunikasjon ikke bare er en måte å snakke på, men også en grunnholdning. Vi må se andre mennesker og ta deres opplevelser, tanker og følelser på alvor. I tillegg må vi vise barnet at vi forsøker å forstå. Da må vi gi barnet reell innflytelse i mange ulike situasjoner, selv om barnet ikke kan få det akkurat som det vil. Vi må lytte til barnets opplevelse av å ikke få det som det vil, og vi må vise at vi forstår og aksepterer hvordan barnet reagerer på det.

Sitat

"Bare fortsett å mislykkes. Bare fortsett. Men neste gang bør du mislykkes bedre."(Samuel Beckett; ordnett.no)

Utfordringer til deg

  1. Hva er anerkjennende kommunikasjon?
  2. Hva sier du til et barn som blir sint fordi det ikke får gå ut og leke?
  3. Hva menes med grunnholdning?
  4. Hva menes med «Vi må se andre mennesker og ta deres opplevelse, tanker og følelser på alvor»?
  5. Diskuter sitatet av Samuel Beckett.
Sist oppdatert 28.09.2018
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Hans Holter Solhjell og Gro Nedberg Grønlid
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Kommunikasjon