Hopp til innhold

Fagstoff

Viktige faktorer for kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon dreier seg om måten vi forholder oss til hverandre på ved hjelp av ulike måter å utrykke oss på. Vi kommuniserer både ved hjelp av verbalt språk, som er ordene vi bruker, og ikke-verbalt språk, som er måten vi sier ting på ved hjelp av tonefall, ansiktsuttrykk, kroppsspråk og så videre.

Overrasket barnehagejente. BIlde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skille mellom handling og person

Den grunnleggende holdningen vi har til barna vi er i kontakt med, er også avgjørende. Hvis vi signaliserer mistillit og fordømmelse gjennom måten vi opptrer på, vil det sjelden være konstruktivt i situasjonen. Her er det viktig å skille mellom de handlingene en person gjør, og personen selv. Om vi signaliserer at vi har en grunnleggende tro på barnet og dets gode vilje, samtidig som vi forklarer at det er visse handlinger vi ikke kan akseptere, kommer vi som regel mye lenger.

Akseptere det barnet føler

En annen avgjørende faktor er hvordan vi håndterer de følelsesmessige sidene ved vanskelige situasjoner. Barn og unge kan reagere med sterke følelser om de ikke får lov til noe de har lyst til, eller de må gjøre noe det ikke selv ønsker. Dette kan være krevende for den voksne å håndtere. Dersom vi i slike følelsesladde situasjoner aksepterer det barnet føler og opplever, kommer vi mye raskere ut av konflikten og inn i et konstruktivt spor.

Anerkjennende kommunikasjon er viktig her.

Tips til mer fagstoff: Snakke med barn - nettside om tips og råd

Film

Sitat

"Hvis menneskene bare våget å snakke helt åpent med hverandre, ville det være betydelig færre sorger i verden om hundre år." (Samuel Butler)

Utfordringer til deg

  1. Hva bør du som barne- og ungdomsarbeider kunne om kommunikasjon?
  2. Hvordan kan du lære mer om kommunikasjon?
  3. Forklar forskjellen på verbalt språk og ikke-verbalt språk.
  4. Hvilke holdninger bør du ha dersom du skal jobbe med barn og unge?
  5. Hvordan kan du skille mellom det en person gjør, og det personen er?
  6. Gi eksempler på hvordan du kan kommunisere for å vise at du aksepterer barnets følelser når barnet er sint eller lei seg.
  7. Et barn blir plaget av et annet barn. Barnet som blir plaget, slår plageånden. Hvordan reagerer du?
  8. Lag en tekst om kommunikasjon knyttet til bildet.
  9. Diskuter sitatet av Samuel Butler.
CC BY-SASkrevet av Guri Bente Hårberg, Hans Holter Solhjell og Gro Nedberg Grønlid. Rettighetshaver: Amendor AS
Sist faglig oppdatert 15.01.2019

Læringsressurser

Kommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter