Hopp til innhold

Fagstoff

Kommunikasjon og gode relasjoner

Vi skal vite at våre opplevelser, vårt perspektiv og våre følelser blir tatt på alvor, og at vi kan ha innflytelse på vår egen situasjon. Dette innebærer også at vi kan føle oss som en del av fellesskapet, at vi kan føle tilhørighet, samtidig som vi opplever at vi bestemmer over oss selv.

Gutt får trøst. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når vi skal ta vare på disse idealene i praksis, blir måten vi kommuniserer på, spesielt viktig. Dette gjelder i våre relasjoner med barn og unge, der det er vi som voksne og fagpersoner som har ansvaret for at relasjonene er gode. Dette innebærer at vi først og fremst må fokusere på oss selv og måten vi kommuniserer med barna på.

Vanskelige eller konfliktfylte situasjoner

Kommunikasjon er viktig i alle sammenhenger der vi gjør noe sammen, stort eller smått. Måten vi går fram på, blir spesielt viktig i situasjoner som er vanskelige eller konfliktfylte. Dette kan være situasjoner når vi for eksempel må sette grenser og si nei til noe barnet vil, eller stoppe noe barnet holder på med. Det samme gjelder når vi ønsker å ha barnet med på noe, eller vil at barnet skal gjøre noe som barnet selv ikke har lyst til.

Andre situasjoner kan være når vi må hjelpe barn som er i konflikt med hverandre, eller når et barn er lei seg eller sint av en eller annen grunn. Alt dette er situasjoner som er spesielt sårbare. Måten vi håndterer disse situasjonene på, er med på å øke eller minske den tryggheten og tilliten barnet har til oss.

Kommunikasjon handler om kontakt. Av og til har vi vansker med å oppnå virkelig kontakt med den vi kommuniserer med, men hver gang vi oppnår denne kontakten, kommuniserer vi godt..

Sitat

"Elektrisk kommunikasjon vil aldri erstatte ansiktet til noen som med sin sjel oppmuntrer en annen til å være modig og sann." (Charles Dickens)

Utfordringer til deg

  1. Hva menes med sunne relasjoner?
  2. Hva skal til for at du skal føle deg trygg og ha tillit til noen?
  3. Hva sier Maslow om trygghet og tillit?
  4. Beskriv hvordan du vil behandle et annet menneske på en respektfull måte.
  5. Forklar hvordan du vil sette grenser for barn på en respektfull måte.
  6. Et barn vil ikke være i barnehagen. Hvordan vil du kommunisere med foresatte og barnet i denne situasjonen?
  7. Et barn vil ikke hjem fra SFO. Hvordan vil du kommunisere med barn og foresatte i denne situasjonen?
CC BY-SASkrevet av Guri Bente Hårberg, Hans Holter Solhjell og Gro Nedberg Grønlid. Rettighetshaver: Amendor AS
Sist faglig oppdatert 28.09.2018

Læringsressurser

Kommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter