Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver til film om barnekonvensjonen

LK06
  1. Diskuter utsagnet «Norge er et av de beste landene i verden å være barn i».
  2. Hvilke barn i Norge er berørt av brudd på barnekonvensjonen?
  3. Hva bør du som barne- og ungdomsarbeider gjøre dersom du har mistanke om at et barn har det vondt?
  4. Hvorfor forventes det mer av Norge enn av mange andre land når det gjelder å følge opp barnekonvensjonen?
Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Rita Enstad-Karlsen, Terranova Media

Læringsressurser

Kommunikasjon