Hopp til innhold

Fagartikkel

Samtaler mellom voksne

Barn bør få ærlig og enkel informasjon når det er vanskelige ting de er opptatt av eller lurer på. Når det gjelder skremmende ting som skjer i verden, er det viktig å være optimistisk for framtida. Forklar barna at de voksne jobber for å løse de vanskelige situasjonene.

LK06
To voksne snakker sammen, barn sloss i bakgrunnen. Illustrasjon.

Dersom du er sliten, oppgitt eller har vansker med noen i hjelpeapparatet eller familien, er det ikke alltid lurt å snakke om dette mens barnet hører på. Vær oppmerksom på om barnet er engstelig eller har behov for å snakke. Fortell om situasjonen på en måte som barnet forstår, og søk hjelp til denne samtalen hvis du trenger veiledning.Barn hører og forstår ofte mer enn vi voksne tror. Det viktig å være oppmerksom på hva som blir sagt når barn er til stede. Sett av tid til å snakke med lærere eller andre nærpersoner alene, og sett av tid til å snakke med slektninger og familie når det er behov for det. Trenger du faglige råd, eller vil snakke om noe du opplever som vanskelig, kan du også henvende deg til helsesøster, helsestasjon, fastlege og habiliteringstjeneste.

Utfordringer til deg

  1. Søk opp teksten «Det foreldre er redde for å snakke om – Dialog med barnet om sykdommen og døden». Les denne og lag et sammendrag om hva den handler om.
  2. Lag ei liste over tema du tror det er vanskelig å snakke med barn om.
  3. Hvor mye av det som skjer i verden, skal vi prate med barn om?
  4. Gi eksempler på diskusjoner som barn ikke bør overhøre.
  5. Barna i SFO diskutere en krig de har sett på nyhetene. De er bekymret. Hva sier du?
Sist oppdatert 29.08.2018
Skrevet av Familienettet, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Kommunikasjon