Hopp til innhold

Fagartikkel

Å snakke om hijab

De senere årene har vi hatt mye debatt om bruken av religiøse hodeplagg i norsk offentlighet. Det har vakt særlig engasjement at ansatte og elever bruker hijab i norsk skole, og at svært unge jenter bruker hijab i skole og barnehage.

LK06
Kvinne med hijab. Bilde.

Enkelte har hevdet at det ikke bør være rom for synlige religiøse symboler i den norske enhetsskolen, blant annet fordi det kan hindre integrering og føre til diskriminering og rasisme.

Det er også blitt hevdet at hijab gjør det vanskelig for jentene å delta i ulike aktiviteter. Et annet argument for å forby hijab er at et forbud vil kunne hjelpe jenter som er tvunget til å gå med hijab, og vil kunne dempe eventuelt press på dem som ikke bruker hijab. De som forsvarer muslimske kvinners rett til å bruke hijab i skolen, viser blant annet til den norske religionsfriheten, og peker på hvor viktig det er at skolen utviser en inkluderende og åpen holdning.

Kritikken mot at jenter ned i tre–fireårsalderen bruker hijab, har handlet om at dette er en unødvendig praksis som ikke har noe med islam å gjøre, at dette dreier seg om at stadig yngre barn tillegges en seksualitet – og at det her er snakk om islamsk fundamentalisme. Det blir også hevdet at hijab kan begrense jentenes utfoldelse og lek og føre til at de blir mobbet og utestengt.

Argumentene for å bruke hijab også i barnehagen har vært at de barna som bruker hijab, ikke opplever dette som et problem, men tvert imot ser det som naturlig. Ikke minst hevdes det at foreldrene selv må få bestemme over barnas klær.

Både i Norge og i resten av verden har muslimer ulike oppfatninger om hijab og om når det eventuelt er riktig å begynne å bruke hijab. Mens noen mener at puberteten er et naturlig tidspunkt, mener andre at man helst bør begynne tidligere, blant annet for at jentene skal venne seg til det.

Det er i Norge i dag ikke forbud mot hijab verken i skole eller barnehage. Hva du som barne- og omsorgsarbeider selv måtte mene om hijab, skal ikke påvirke arbeidet ditt. Det er svært viktig at både de barna som bruker hijab, og de som ikke gjør det, skal slippe å bli kritiserte for det eller stilt til ansvar for det i skolen, barnehagen eller på fritiden.

Økt kunnskap og informasjon om et tema eller en praksis bidrar ofte til å gjøre det mer forståelig og mindre rart, spennende, truende og provoserende. Samtaler om hijab kan også være en anledning til å forklare barn og unge at ulike kulturer og religioner har sine praksiser som oppleves som naturlige og gode for dem som tilhører kulturen, mens de kan oppleves som rare og uforståelige for andre.

Skal man som voksenperson kunne legge til rette for en god samtale om hijab og bruken av hijab, er det viktig at man har kunnskaper om hva hijab er. Man må også vite hvorfor noen muslimske kvinner og jenter bruker hijab, mens andre ikke gjør det.

Barn og unge som bruker hijab, kan oppleve det som en naturlig del av deres hverdagsliv, og ikke som et hinder for fri utfoldelse i aktiviteter og lek. Mange bruker hijab i gymnastikktimene og i sportlige fritidsaktiviteter, og noen dekker håret også når de svømmer.

Andre velger å ta av seg hijaben i slike situasjoner. Når jentene selv ikke opplever hodeplagget som et problem, er det viktig at voksne ikke gjør det til et problem. Hvis det oppstår diskusjoner om ulike måter bruke hijab på, er det viktig å fortelle at det finnes forskjeller, og at det er ulike oppfatninger om hva som er riktig måte å dekke seg til på for muslimer.

Noen ganger kan hijab være gjenstand for konflikt mellom foreldre og barn, og da er det viktig å ta det på alvor og håndtere det på samme måte som man håndterer andre konflikter.

Hvis det i et skolemiljø, en barnehage, fritidsklubb eller lignende blir mye fokus på hijab og de som bruker dette hodeplagget, kan det være positivt å snakke om det og åpne for spørsmål. Dersom du som barne- og ungdomsarbeider selv bruker hijab, er det også positivt om du snakker om det. Mange av de unge du jobber med, er nysgjerrige på hva dette hodeplagget er, og hvorfor du går med det.

Utfordringer til deg

  1. I lenkesamlingen finner du lenker til fagstoffsidene om hijab for Vg1. Dersom du ikke kjenner innholdet på disse sidene, bør du sette av tid til å lese dem før du går i gang med fagstoffet for Vg2.
  2. Hva er internasjonal migrasjon?
  3. Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider legge til rette for at jenter som bruker hijab, ikke skal oppleve problemer i barnehage eller skole?
  4. Hvilke utfordringer kan barne- og ungdomsarbeidere som bruker hijab, møte i jobbsammenheng, og hvordan kan det å bruke hijab også være en ressurs i arbeidet?
Sist oppdatert 04.10.2018
Skrevet av Guro Korsnes Kristensen, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Kommunikasjon