Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsinket språkutvikling

I filmklippet fra NRK kan du lære mer om forskjellen på om et barn er sent ute med å begynne å snakke, eller om barnet har språkvansker. Det er stor individuelle forskjeller i barns språkutvikling, og noen ganger kan språkvansker være årsaken til forsinket språkutvikling.

Noen barn kan ha språkvansker. De kan ha vansker med å forstå hva som blir sagt. Noen kan ha vansker med å uttale ordene eller med å finne ord når de vil uttrykke seg. Noen barn kan ha vansker med å bruke språket i sosiale sammenhenger. Nedsatt hørsel kan noen ganger være årsaken til forsinket språk.

Språk er viktig for læring og sosialt samspill med andre. Vi bruker språket for å skape fellesskap, vennskap og når vi samhandler med andre, og det er med på å gi oss en identitet. Språk er et redskap til å tenke og forstå, og vi bruker det til å uttrykke forståelse, meninger og følelser. Vi bruker språket hele tiden, og det å skape gode språkmiljøer der barna får bruke språket i mange situasjoner og på ulike måter, er viktig for å stimulere språkutviklingen.

Oppgaver

  1. Hvordan kan du oppdage at et barn har språkvansker?

  2. Hva kan du gjøre dersom du oppdager at et barn har forsinket språkutvikling eller språkvansker?

  3. Hvordan kan du invitere et barn som snakker lite, til å bruke språket mer i ulike situasjoner? Beskriv og gi eksempler.

  4. Hvorfor er det viktig at barn med språkvansker får hjelp tidlig?

  5. Språk har stor betydning for barnets identitet, hvorfor?

  6. Barn kan oppleve stor frustrasjon når kommunikasjonsforsøkene deres ikke blir oppfattet eller blir misforstått. Forklar hvordan du kan være en omsorgsfull og sensitiv samtalepartner. Bruk flere eksempler, og begrunn hvorfor dette er viktig.

  7. Diskuter følgende påstand: Barn som har språkvansker, er som regel kompetente barn som ikke får vist hele sitt potensial på grunn av språkvansken.

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan og Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 19.05.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter