Hopp til innhold

UTGÅTT - Kommunikasjon (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Grupper og kommunikasjon

Når du skal kommunisere i en gruppe, er det viktig at du lærer deg ulike regler for å få til en god dialog. Du skal både lytte og vise interesse for hva andre sier og mener, slik at dere kan få en god dialog. Det kan lett oppstå konflikter om ikke alle respekterer hverandre i en gruppe.

Læringsressurser

Grupper og kommunikasjon

Kommunikasjon

Når vi arbeider med mennesker, er kommunikasjon viktig. God kommunikasjon kan skape trygghet og tillit og være grunnlaget for vekst og utvikling. I dette emnet ser vi på hvordan vi kan kommunisere med barn og unge på en god måte.

Læringsressurser

Kommunikasjon