Hopp til innhold

Oppgave

Hva lærte du av filmen «Gruppeprosesser»?

 1. Finn ut hvordan du lager pil og bue.
 2. Hva lærer barn av å delta i grupper?
 3. Finn ut hvordan du skal lage seljefløyte.
 4. Hva er fordelen med grupper som har vært mye sammen?
 5. Hva må den voksne i gruppen følge med på?
 6. Hva menes med å «velge seg bort fra mestringsopplevelser»?
 7. Hva krever det av planlegging dersom du skal dra på overnattingstur med så små barn?
 8. Hva er prososial atferd?
 9. Her hører du et godt eksempel på empati. Hvilket eksempel er det?
 10. Hvordan får disse barna opplevelser som de bare kan få i naturen?
 11. Hvilken betydning har slike opplevelser?
 12. Hva gjør gruppen god?
 13. Hva må du gjøre dersom du ser at et barn er utenfor gruppen?
 14. Hva er samspillserfaringer?
 15. Hvordan kan vi gi barn samspillserfaringer?
 16. Hva kan du gjøre for at det ikke skal eksistere «verstinger» eller «vanskelige barn»?
 17. Hva er de voksnes jobb i gruppen?
 18. Diskuter filmen i klassen din. Hva er det viktigste dere bør lære av denne filmen?
Sist faglig oppdatert 16.09.2018
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Grupper og kommunikasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter