Hopp til innhold

Fagartikkel

Om sosial kompetanse

På denne sida møter du fire ulike personer som forteller deg om sosial kompetanse.

LK06

Barneombudet - om sosial kompetanse

Førskolelæreren - om sosial kompetanse

Marco Elsafadi om sosial kompetanse

Læreren - om sosial kompetanse

Utfordringer til deg

Oppgaver til filmen "Relasjonshøvdingen - om sosial kompetanse"


 1. Hvordan kan du bidra til å forebygge mobbing og rasisme?
 2. Hva menes med å ha et godt nettverk?
 3. Hvorfor havner noen utenfor gruppa?
 4. Hvordan kan du være med og inkludere andre?
 5. Hva mener han med at «rolla til tilskuerne» er viktig?
 6. Hvorfor er det viktig å arbeide med fritida til ungdom?

Oppgaver til filmen "Barneombudet - om sosial kompetanse"
 1. Hvordan kan vi voksne legge til rette for at barn skal utvikle sosial kompetanse?
 2. Hva er en god rollemodell?
 3. Hva er en dårlig rollemodell?
 4. Forklar hva som menes med at du ikke kan kreve mer av ungdommen enn den relasjonen du opparbeider til barnet eller ungdommen.
 5. Hva menes med å investere i en relasjon?

Oppgaver til filmen "Førskolelæreren - om sosial kompetanse"
 1. Hva er det viktigste barn lærer i barnehagen slik førskolelæreren ser det?
 2. Hva er sosial kompetanse?
 3. Hvorfor er det viktig å kommunisere godt?
 4. Hvordan kan du lære barn å løse konflikter?
 5. Hvordan forbereder barnehagen barna på skolestart?

Oppgaver til filmen "Læreren - om sosial kompetanse"
 1. Hvorfor er arbeid med elevenes sosiale kompetanse så viktig i skolen?
 2. Hvordan kan du arbeide med barns sosiale kompetanse?
 3. Hvorfor er det viktig å være på utkikk etter de elevene som faller utenfor gruppa?
 4. Hva kan du gjøre for de elevene som faller utenfor gruppa?
 5. Hva menes med uttrykket «gagns mennesker»?
 6. Hvorfor er det viktig å lære å arbeide sammen med andre?
 7. Hva er samarbeidsøvelser, og hvordan kan disse brukes i klasserommet?
 8. Hvordan samarbeider læreren med foreldre eller foresatte om barnas sosiale kompetanse?
Oppgaver til siden "om sosial kompetanse"
 1. Hvordan vil du forklare sosial kompetanse?
 2. Hvordan kan du jobbe med sosial kompetanse i
  – barnehagen
  – skolen
  – fritidsklubben eller ungdomsklubben
 3. Hvordan merker du om barn har behov for hjelp med sin sosiale kompetanse?
 4. Hva er din oppgave når du oppdager at et barn faller utenfor gruppa?
 5. Søk på nett og se hva du finner om sosial kompetanse.
 6. Intervju ansatte på skolen, i SFO og i barnehagen om hvordan de jobber med barnas sosial kompetanse.
Sist oppdatert 04.03.2017
Skrevet av Guri Bente Hårberg, Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Sosial utvikling