Hopp til innhold

UTGÅTT - Kommunikasjon (HS-BUA vg2) (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Lek og aktivitet

Lek og aktivitet er en stor del av hverdagen til barn og unge. Barnet leker på eget initiativ og er i en flyt av indre motivasjon når leken oppleves som engasjerende.

Musikk

Sang og musikk er viktig i barn og unges liv. Vi omgir oss med rytmer, sang, toner og musikk hver dag. Som barne- og ungdomsarbeider har du behov for å vite noe om musikk og hvordan du kan bruke det i lek og læring med barn og unge.

Læringsressurser

Musikk

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter