Hopp til innhold

Fagartikkel

Å arbeide med kulturer og religioner

Barne- og ungdomsarbeidere skal legge vekt på å gi barna forståelse for andre kulturer og tradisjoner. Vi skal bygge opp respekten for menneskeverdet og støtte opp om retten til å være forskjellige.

LK20LK06
Ei gruppe barn ute. To barn leker stein, saks, papir mens to andre barn ser på i bakgrunnen. Alle smiler. Foto

Inkludering

Barnehage og skole er en viktig arena for inkludering. Gjennom leken lærer barna seg å kommunisere med hverandre på tvers av kulturbarrierene. De lærer å ta hensyn til hverandre, de lærer å dele, vente på tur, samarbeide og inngå kompromisser. Å omgås barn med en annen hudfarge, en annen religion og et annet språk blir noe alminnelig og naturlig. Det kan forebygge fremmedfrykt, mobbing og rasisme senere i livet.

Barne- og ungdomsarbeidere skal legge vekt på å gi barna forståelse for andre kulturer og tradisjoner. Vi skal bygge opp respekten for menneskeverdet og støtte opp om retten til å være ulike.

Identitet

Barn trenger å finne gjenkjennelse og noe som kan bekrefte deres egen identitet i barnehagen og skolen. Derfor er det viktig å vise fram trekk ved det som er særegent for hvert enkelt barn, og synliggjøre at det som er forskjellig, er verdifullt. Det kan vi gjøre ved for eksempel å markere en høytidsdag som betyr noe spesielt i religionen som barnet tilhører, eller spille på andre elementer.

En barnehage eller skole som har barn fra flere kulturer, er rik på ressurser. Her har vi som barne- og ungdomsarbeidere virkelig mange muligheter til å utvide barnas horisont, og til å legge grunnlaget for forståelse og toleranse. Det betyr ikke at vi skal legge de norske tradisjonene til side, for kulturforståelse begynner med egen kulturarv. Men vi kan legge noe til.

Rammeplanen

I rammeplanen for barnehager (2017) står det blant annet dette om mangfold og gjensidig respekt:

Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.

Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver.

Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.

Dette er selvfølgelig verdier som også gjelder for større barn, både i og utenfor skolen.

Ulike temaer med mulighet for å bruke mangfold som en ressurs:

 • høytider
 • nasjonaldager og merkedager
 • årstider
 • mat og kosthold
 • klesdrakter
 • musikk
 • språk
 • karneval
 • litteratur
 • familie og ulike familieformer
 • leker og aktiviteter fra ulike kulturer

Utfordringer til deg

 1. På hvilken måte er barnehagen og skolen viktige arenaer for inkludering?
 2. Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider bruke leken som en del av arbeidet med å inkludere alle i barnegruppa?
 3. Hvorfor er lek et godt utgangspunkt for dette arbeidet?
 4. Hvordan kan du som rollemodell arbeide for at barna får bekreftet sin identitet i barnehagen? Hvorfor er det viktig?

Kilde

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Utdanningsdirektoratet. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/

Sist oppdatert 29.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Einar Gjærevold

Læringsressurser

Kultur og religion

Fagstoff