Hopp til innhold

Øvelse

Yrkesetisk dilemma: Hygiene

Som barne- og ungdomsarbeider kan du støte på vanskelige valg. Da kan det være smart å ha forberedt seg. Les gjennom problemstillingen og velg deretter et av alternativene. Finn fram en tekstbehandler, for du skal begrunne valget ditt. Til slutt skal du få noen momenter og se om du får nye refleksjoner.

LK06
To voksne og to barn på badet i barnehagen. Tegning.

Du jobber i Småbekken barnehage sammen med blant annet Natalie. En dag dere begge har vært på badet med barn, oppdager du at hun går ut fra badet uten å vaske hendene, selv om hun nettopp har byttet bleier på ett av barna.

Hva gjør du?

Skriv begrunnelse for valg av alternativ før du ser på momentene som tilhører alternativet.

Alternativ 1 – Ingenting, jeg kan ikke blande meg i hva hun gjør.

Dette må du tenke over:

 • Hvorfor velger du dette alternativet?
 • Hvilke fordeler har dette for deg?
 • Hvordan ivaretar du helsen til barn og voksne i barnehagen når du velger dette?
 • Hva vil lederen din og de du jobber sammen med, synes om denne løsningen?
 • Tenk deg at hun går bort og lager mat etterpå. Hva gjør du da?
 • Hva vil du gjøre om du ser at hun tar et barn opp i fanget og stryker det i ansiktet?
 • Hva vil du gjøre om dette gjentar seg?

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 2 – Sier ingenting, men forteller det til de du jobber sammen med. De er enige med deg i at det er uhygienisk. Dere prater en del om dette.

Dette må du tenke over:

 • Hvorfor velger du dette alternativet?
 • Hva tror du vil skje videre dersom du velger dette alternativet?
 • Hva vil Natalie tenke om dette alternativet, tror du?
 • Er dette baksnakking?
 • Hvordan virker dette på miljøet på arbeidsplassen?
 • Hvilke holdninger viser du her?

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 3 – Du går bort og ber om å få prate med henne. Uten at andre hører det, ber du henne om å vaske hendene sine.

Dette må du tenke over:

 • Hvorfor velger du dette alternativet?
 • Hvilke holdninger viser du ved å velge dette alternativet?
 • Hva gjør du dersom dette gjentar seg flere ganger?
 • Hva gjør du dersom Natalie blir sint på deg og ber deg slutte å blande deg?
 • Hva gjør du dersom Natalie takker deg for at du minnet henne på det?
 • På hvilken måte mener du at du er profesjonell når du tar dette valget?

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Yrkesetiske valg