Hopp til innhold

Øvelse

Yrkesetisk dilemma: Lone spør deg om prevensjon

Som barne- og ungdomsarbeider kan du støte på vanskelige valg. Da kan det være smart å ha forberedt seg. Les gjennom problemstillingen og velg deretter et av alternativene. Finn fram en tekstbehandler, for du skal begrunne valget ditt. Til slutt skal du få noen momenter og se om du får nye refleksjoner.

LK06
Jente og voksen dame sitter ved et bord og samtaler. Illustrasjon.

Lone spør om prevensjon

Lone er 14 år og kommer fra en familie der to av søstrene har fått barn før de ble 18 år. Lone ber om å få snakke med deg. Hun forteller at hun har en kjæreste som er 21 år, og at de har bestemt seg for å ha sex. Lone lurer på hvordan hun kan få tak i prevensjon.

Hva gjør du?

Skriv begrunnelse for valg av alternativ før du ser på momentene som tilhører alternativet.

Alternativ 1 – Du sier at hun er for ung til å ha sex, og at du derfor ikke kan hjelpe henne

Dette må du tenke over:

 • Hvordan vil du si dette slik at Lone forstår hva du mener?
 • Hvilke holdninger og verdier viser du når du velger denne løsningen?
 • Hva signaliserer Lone når hun spør deg om hjelp?
 • Hva tror du Lone gjør når du har sagt nei til å hjelpe henne?
 • Vil du fortelle foreldrene til Lone om spørsmålet du fikk? Begrunn svaret.
 • Hva gjør du dersom Lone tre måneder senere kommer og forteller at hun er gravid?
 • Hvor mye er du påvirket av dine egne erfaringer her?

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 2 – Du låner henne noen av dine p-piller og sier at hun snarest må bestille time hos lege for å få sine egne

Dette må du tenke over:

 • Hvilke holdninger og verdier viser du når du velger denne løsningen? Bruk fagstoff og begrunn hvorfor dette er en uprofesjonell og uakseptabel løsning.
 • Hvorfor skal du aldri gi andre av medisiner som er utskrevet til deg? Dette kan tolkes som din aksept for å ha sex som 14-åring. Skal du gi aksept for det?
 • Hva tror du skjer dersom dette blir kjent?
 • Hvor mye er du påvirket av dine egne erfaringer her?

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Alternativ 3 – Du hjelper Lone med å bestille time hos helsesøster og forteller at hun kan hjelpe med slike spørsmål

Dette må du tenke over:

 • Hvilke holdninger og verdier viser du ved å velge denne løsningen?
 • Hvorfor gir du ikke konkrete råd?
 • Hvorfor sier du ikke noe om hva du mener om at 14-åringer har sex?
 • Hvor mye er du påvirket av dine egne erfaringer her? Vil du fortelle noen om spørsmålet? I tilfelle hvem og hvorfor?
 • Hva gjør du om hun forteller at de skal møtes og ha sex samme kveld, og det ikke er mulig å få time hos helsesøster samme dag?

Nye refleksjoner?

Ville du begrunnet valget ditt på en ny måte, eller ville du ha valgt annerledes? Har du andre ideer til hvordan man kan løse problemet?

Noter nye refleksjoner og gjør evt. et omvalg.

Sist oppdatert 30.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Yrkesetiske valg