Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Sosiale medier som salgskanal

Denne oppgaven handler om sosiale medier som salgskanal og fordeler og ulemper ved denne kommunikasjonsformen.

LK06
iPhone og Facebook

Oppgave

  1. Søk på Internett etter tips til hvordan man bruker sosiale medier som salgskanal. Notér ned.
  2. Lag en liste med fordeler og ulemper ved sosiale medier som salgskanal.
  3. Lag en oversikt hvor dere sammenligner brosjyren, e-post og sosiale medier som salgskanal.

Presenter oppgaven i klassen enten i grupper, individuelt eller i form av en skriftlig rapport.

Sist oppdatert 21.03.2018
Skrevet av Hans Michael Wade
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Skriftlig og muntlig kommunikasjon