Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kjøpsatferd på bedriftsmarkedet

Her finner du tre oppgaver som handler om kjøpsatferd på bedriftsmarkedet. Oppgavene egner seg til gruppearbeid og til diskusjon eller framføring i klassen.

Forretnings-mann og -kvinne som håndhilser. oto.

Oppgave 1

Hvem har hatt de ulike rollene i de bedriftene du har arbeidet i eller vært utplassert i?

Oppgave 2

Du er ansatt som selger i en bedrift som bare har kunder i bedriftsmarkedet. Bedriften skal være med på en stor messe hvor mange av dine viktige kunder deltar. Du har fått beskjed om at du kan invitere med fem kunder på en golftur til Marbella. Vurder hvilken nytte du som selger i bedriftsmarkedet kan ha av å dra på tur med fem av dine kunder. Vil salget øke etter turen? Vurder også den etiske siden ved å invitere kunder med på såkalte «smøreturer».

Oppgave 3

Hvilken av følgende kjøpstypene - nyanskaffelse, vanlig gjenkjøp, overveid gjenkjøp - vil gi mest omfattende kjøpsprosess? Begrunn svaret ditt.

Sist oppdatert 20.03.2018
Skrevet av Mette Holan

Læringsressurser

Kjøpsadferd

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kjøpsatferd - hva har du lært?

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Informasjonssøk

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Vurdering av alternativer

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kjøpsbeslutning

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Etterkjøpsatferd

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Graden av involvering

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kjøpsroller

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Kjøpsatferd på bedriftsmarkedetDu er her