Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjøpsatferden i de ulike markedene – en oppsummering

Vi har sett at kjøpsatferden kan være svært forskjellig avhengig av om det er forbrukermarkedet eller bedriftsmarkedet.

Smilende mannlig kunde hos frisør. Foto.

Kjøpsatferden til forbrukerne styres mer av lyst og interesse, mens de profesjonelle (både private bedrifter og offentlige bedrifter) opptrer mer rasjonelt, og atferden styres av rasjonelle kriterier.

Her har vi laget en kort oppsummering av noen av hovedpunktene du bør huske:

Forbrukermarkedet Bedriftsmarkedet Institusjonsmarkedet
Kunder Private forbrukere Alle private bedrifter (alle som ikke er offentlige) Alle offentlige bedrifter
Antall kunder Mange kunder Få kunder Få kunder
Motiv for innkjøp Personlige lyster og behov Fornuft og rasjonelle beslutningskriterier Fornuft og rasjonelle beslutningskriterier, offentlige regler
Kjøpsprosess for nyanskaffelser Femtrinns kjøpsprosess, varierer med type produkt og engasjement Omfattende åttetrinns kjøpsprosess basert på rasjonalitet, varierer med type innkjøp Som bedriftsmarkedet, men i tillegg kommer offentlige regler for innkjøp
Markedsføring/salg Mye reklame, mye massekommunikasjon Mye direkte salg, mye personlig kommunikasjon Mye direkte salg, mye personlig kommunikasjon
Sist oppdatert 07.03.2018
Skrevet av Mette Holan
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kjøpsadferd

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter