Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjøpsprosessen på institusjonsmarkedet

I den delen av bedriftsmarkedet som omhandler offentlige bedrifter (institusjonsmarkedet), er kjøpsprosessen styrt av regler som er fastsatt av myndighetene.

Bilde av en bilselger som selger bil til et ungt par der kvinnen sitter inne i bilen

Innkjøp i institusjonsmarkedet kan skje på følgende måter:

  • kjøp etter anbudskonkurranse
  • kjøp etter forhandlinger
  • direkte anskaffelser

Anbudskonkurranse

En anbudskonkurranse skjer ved at den offentlige bedriften sender ut et anbud, det vil si en beskrivelse (kravspesifikasjon) av hva de vil kjøpe, til aktuelle leverandører. I anbudet ber den offentlige bedriften om et tilbud på det den beskriver. Den offentlige bedriften velger deretter det tilbudet den anser som best.

For å velge ut det beste har den offentlige bedriften satt opp visse kriterier for valget. Dette kan for eksempel være funksjonalitet, brukervennlighet eller pris. De ulike kriteriene gis ulik vekt, slik at bedriften velger det tilbudet som totalt kommer best ut. Ofte er det bare pris som blir vurdert (all vekt legges på pris). I så fall velges det tilbud som har lavest pris.

Anbudskonkurranser i det offentlige følger faste regler som alle må forholde seg til. Du kan finne mer informasjon om dette ved å følge lenkene på denne siden.

Forhandlinger

Selv om kravet er at offentlige bedrifter skal holde anbudskonkurranser, er det ikke alltid dette er mulig. Noen ganger er det så kompliserte produkter som skal kjøpes, at det ikke er mulig å lage en god nok kravspesifikasjon. I slike situasjoner kan innkjøp skje etter forhandlinger med interesserte leverandører.

Direkte anskaffelser

Offentlige bedrifter kan gå til direkte anskaffelse i enkelte situasjoner. Direkte anskaffelse har vi når bedrifter tar direkte kontakt med en eller flere leverandører. I utgangspunktet gjelder dette hvis kjøpesummen er under 100 000 kr.

Noen ganger er offentlige bedrifter i situasjoner som gjør at de også i andre situasjoner må gå til direkte anskaffelser, men dette er bare unntaksvis. Det kan være situasjoner hvor det finnes bare én leverandør som kan levere akkurat nå (og virksomheten må ha varen akkurat nå fordi det har dukket opp et akutt behov).

I en slik akutt situasjon kan direkte anskaffelse tillates. Det kan også være at man har fått et spesielt godt tilbud, og at det vil ta for lang tid med anbudskonkurranse, slik at det blir gjort en direkte anskaffelse. I slike situasjoner er det svært viktig at alt går riktig for seg, og at man kan dokumentere hva som er fakta.

Aktuelle nettsteder

Doffin.no er den nasjonale portalen for offentlige anskaffelser i Norge.

Anskaffelser.no er en god nettside for informasjon om offentlige anskaffelser.

Sist oppdatert 16.03.2018
Skrevet av Mette Holan
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kjøpsadferd

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter