Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjøpssituasjoner på bedriftsmarkedet

I bedriftsmarkedet – som i forbrukermarkedet – er det ulike typer kjøp. Enkelte ganger skal bedriften gå til innkjøp av et helt nytt regnskapssystem som vil kreve mye arbeid, andre ganger er det bare nye penner og skriveblokker som skal kjøpes inn, det vil si vanlig gjenkjøp av kjente varer.

Blyanter

Kjøpsprosessen i bedriftsmarkedet vil som i forbrukermarkedet variere med hva slags type kjøp som skal gjøres. Hovedtypene av kjøp er:

  • Nyanskaffelser (eller det er lenge siden siste kjøp): Bedriften har stort behov for informasjon. I slike situasjoner blir det lagt ned en betydelig innsats i vurderingen av ulike alternativer. Ofte er flere personer med i prosessen.

Skal bedriften investere i et nytt IT-system, vil dette involvere mange personer og beslutninger om store økonomiske investeringer.

Les mer om nyanskaffelser i artikkelen "Kjøpsprosessen på bedriftsmarkedet".

  • Vanlig gjenkjøp: Det har gått rutine i kjøpet, og det er viktig å sikre seg kundens lojalitet. Dette krever regelmessig kontakt, oppfølging av leveranser og teknisk service. I slike situasjoner er det vanskelig for en ny leverandør å komme i salgsposisjon.

Skal bedriften kjøpe blekkpatroner til skrivere, kontakter man ofte den «vanlige leverandøren» uten å bruke mye tid på å vurdere alternativer.

  • Overveid gjenkjøp: Slike gjenkjøp skiller seg fra vanlige gjenkjøp ved at vi her skifter leverandør av og til. Årsaken kan være at vi ønsker å sikre det beste innkjøpet til enhver tid. I en slik situasjon er det viktig å være på lista over leverandører som blir forespurt om å gi tilbud.

Skal en bokhandel for eksempel kjøpe inn bøker i større mengder to ganger i året til skolestart, kan det være lurt å undersøke alternative leverandører for bedre pris- og leveringsvilkår med jevne mellomrom.

Sist oppdatert 25.05.2018
Skrevet av Mette Holan
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kjøpsadferd

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter