Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjøpsatferd på bedriftsmarkedet

Ideelt sett skjer innkjøp til en bedrift på en objektiv måte der innkjøper vurderer pris, leveringssikkerhet, feilprosent og ulike kvaliteter ved varen før han bestemmer seg for om han skal kjøpe, og i så fall fra hvilken leverandør.

Avtale om kjøp av bolig

Selv om vi i utgangspunktet ser på bedriftsmarkedet som et rasjonelt marked, må vi huske på at de som handler inn til bedrifter, også er mennesker, med alt hva det innebærer. En rasjonell innkjøper tar beslutninger som er basert på fornuft og er økonomisk fordelaktige. En bedrift som skal kjøpe inn råvarer til egen produksjon, bruker ofte mye tid og ressurser på å sikre en så god avtale som mulig.

Sammenlignet med forbrukermarkedet er det relativt få kunder på bedriftsmarkedet. Til gjengjeld er kundene ofte store, det vil si at kjøpene deres utgjør store andeler av leverandørens omsetning.

Selger bedriften varer som er en råvare i kundens produksjonsprosess, har kjøpet gjerne stor betydning. Er kvaliteten for dårlig og leveransene for usikre, får det store konsekvenser for kunden i bedriftsmarkedet. Det innebærer at handelen kan ha stor betydning for både kjøper og selger.

Hver bedriftskunde er derfor ofte viktig for leverandøren, og krever god oppfølging og service fra leverandørens selgere.

Konjunkturer

Etterspørselen etter varer på bedriftsmarkedet påvirkes av Er det dårlige tider og bedriftene sliter med å få solgt varene sine, kjøper de inn mindre av de råvarene som trengs til å produsere varene. Økonomiske konjunkturer kan derfor gi svært store utslag i bedriftsmarkedet.

Sist oppdatert 26.02.2018
Skrevet av Mette Holan
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kjøpsadferd

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter