Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kjøpsroller på forbrukermarkedet

For kjøpsprosesser med et høyt engasjementsnivå inntreffer ofte et spesielt fenomen som vi bør nevne her. Det er nemlig vanligvis ikke lenger bare én deltaker i kjøpsprosessen.

To kvinner ser på klær i en butikk. Foto.

Kjøpsroller

Skal familien kjøpe hus eller bil, er det flere som deltar i kjøpsprosessen. Deltakerne har ulike roller i forbindelse med kjøpet, og det er vanlig å gi disse rollene navn.

Initiativtaker: den som først kommer med ideen

Påvirker: den som har meninger om produktet og valget

Beslutningstaker: den som bestemmer

Innkjøper: den som faktisk foretar selve handelen

Bruker: den som bruker produktet

Det er viktig å vite hvem som har hvilke roller for den som skal markedsføre og selge produktet. Det hjelper ikke å forsøke å påvirke den som kommer i butikken for å handle, hvis det er en annen som legger premissene for valget, og som tar selve beslutningen.

Tenk over

Hvilke roller er i aksjon – og hvem har de ulike rollene – når du skal kjøpe deg ny mobiltelefon?

Sist oppdatert 07.03.2018
Skrevet av Mette Holan
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kjøpsadferd

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter