Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Informasjonssøking

Nesten hver dag mottar vi reklame i postkassen vår. Vi utsettes også for reklame i radio, på tv og på nettet. Hvor mottakelige er folk for denne typen informasjon? Mange av dem som leser reklame, gjør det fordi de vurderer å kjøpe et bestemt produkt.

Bilde av en bilselger som selger bil til et ungt par der kvinnen sitter inne i bilen

Trinn 2: Informasjonssøking (søkeprosess)

En forbruker kan søke etter informasjon på ulike måter. For en som driver med markedsføring, er det interessant å vite hvilke informasjonskilder som finnes, og hvor stor påvirkningskraft de ulike kildene har. Det er vanlig å dele informasjonskildene i tre grupper:

Informasjonskilde Troverdighet
Kjøperdominerte informasjonskilder: Her inngår både personlige kilder (familie, venner) og egen erfaring med produktet. Høy
Selgerdominerte informasjonskilder: Dette er de kommersielle kildene som for eksempel selgerens omtale av produktet, både personlig via salgssamtaler og gjennom annonser, bedriftens egen nettside, Internett, kataloger og på emballasje. Lav
Nøytrale informasjonskilder: Dette er de offentlige kildene. Her finner vi rapporter og andre presentasjoner fra uavhengige kilder, for eksempel «TV2 hjelper deg» og «FBI». Høy

Som selger er din oppgave å gi kunden mest mulig informasjon slik at han/hun kan ta en god og riktig beslutning.

Sist oppdatert 28.02.2018
Skrevet av Mette Holan
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kjøpsadferd

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter