Hopp til innhold

Oppgave

SOFT-analyse

Bedriften må kjenne godt til det markedet den opererer i, og hvilke arbeidsbetingelser den er underlagt. Dette betyr blant annet at den må kjenne sine konkurrenter, hvilke lover og regler som gjelder i bransjen, og sine egne konkurransefordeler. For å finne ut av dette må du lage en SOFT-analyse.

LK06
whiteboard med post-it lapper. Foto.

Oppgave

  1. Hva er en arbeidsbetingelse? Forklar begrepet med egne ord.
  2. Hva bør en SOFT-analyse inneholde?
  3. Lag en SOFT-analyse for skolen din og presenter den for rektor.
  4. Lag en SOFT-analyse for en bedrift du kjenner godt.
Sist oppdatert 23.02.2018
Skrevet av Mette Holan og Hanne-Lisbet Løite

Læringsressurser

Markedsplan