Hopp til innhold

Fagartikkel

Arbeidet med markedsplanen

Arbeidet med å lage en markedsplan er viktig. Ikke bare fordi planen er et viktig redskap i seg selv, men også fordi vi i forbindelse med arbeidet lærer mye om produktene våre, hvilke utfordringer bedriften står overfor, og hvordan vi kan løse dem.

LK06
Gruppearbeid. Foto.

Hvordan bør vi arbeide med markedsplanen?

Selve arbeidet med å lage markedsplanen er ingen strengt lineær og kronologisk prosess. Det er ikke slik at man først gjennomfører en situasjonsanalyse, deretter en forretningsidé og så videre. Mye av arbeidet skjer samtidig, og når man kommer fram til et resultat, går man kanskje tilbake i prosessen og endrer på noe man hadde kommet fram til tidligere.

Planleggingsprosessen – altså det å lage selve plandokumentet – er minst like viktig som det ferdige dokumentet. Forståelsen vi oppnår gjennom arbeidet er helt sentral. De som deltar i dette arbeidet, lærer seg å bli mer bevisste på de valgene de gjør når de arbeider med markedsføring.

Hvem bør delta i arbeidet med markedsplanen?

Det at selve planleggingsarbeidet er så viktig, gjør at vi må tenke nøye gjennom hvem som skal delta i dette arbeidet. Ofte er det slik at de som deltar i denne arbeidsprosessen, får et eieforhold til plandokumentet. Dermed står de inne for de planene som foreligger, og bruker dem aktivt. Dette er en fordel når planen senere skal settes ut i livet.

Når du skal lage en markedsplan, skal du altså starte en arbeidsprosess i bedriften. Hvis det er flere ansatte i bedriften, bør du sørge for at flere enn du selv er involvert i arbeidet. Det kan også være lurt å få med seg noen som arbeider utenfor bedriften din.

Blir du sittende alene med arbeidet, får du ikke input fra andre og det vil være en fare for at du ikke ser alle de muligheter som finnes (dette gjelder uansett om du er en dreven markedsplanlegger eller om du har liten kompetanse på området).

Hvordan lage en markedsplan for vår bedrift?

Et råd er at du starter umiddelbart med å skrive på markedsplandokumentet. Bruk en mal du har for markedsplanen, for eksempel denne

Sist oppdatert 19.02.2018
Skrevet av Mette Holan
Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget

Læringsressurser

Markedsplan