Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Distribusjonskanaler

Distribusjonskanalen er den veien produktet følger fra produsent til forbruker.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Kjedebutikk i et kjøpesenter. Foto.

De ulike deltakerne i distribusjonskanalen kalles distribusjonsledd. Som vi ser av figuren under, har vi fire ulike former for distribusjon – én direkte og tre indirekte.

Den distribusjonskanalen i figuren over som mangler mellomledd, kalles direkte distribusjon. Her kjøper forbrukeren produktet rett fra produsenten. Dette vil være tilfellet for mange tjenester. Det er for eksempel ingen mellomledd mellom deg og frisøren når du kjøper deg en hårklipp.

De tre andre kanalene har mellomledd. Grossisten er for eksempel en som tar i mot ulike produkter, lagrer dem en tid og sender dem videre ut til de ulike detaljistene (utsalgsstedene, butikkene).

Det finnes grossistlager for mange ulike typer varer, for eksempel elektromateriell og rørleggerutstyr. Importører av ulike produkter er også grossister, for eksempel bilimportører.

Eksempler på samarbeidsformer innen distribusjon er

  • forbrukersamvirke (Coop Norge)
  • ulike filialforetak (IKEA, Lindex)
  • frivillige kjeder (Elproffen)
  • franchising (Rema 1000, McDonald's)
  • ulike allianser (Statoil + VG: «Kjøp gullvask og få gratis VG»)

Det er ikke alltid bedriften får distribuert produktene sine gjennom den kanalen den helst vil. Det finnes mange kjedesamarbeid som gjør at hvis bedriften ikke er medlem, er denne kanalen stengt, eller det kan være slik at hvis man er medlem, så man benytte denne kanalen.

Samarbeidsformer

Forbrukersamvirke: Forbrukereid organisasjon med det idealistiske mål å ivareta forbrukernes interesser.

Filialforetak: Gruppe av detaljhandelsbedrifter som har samme eier og er underlagt en sentral ledelse.

Frivillige kjeder: Samarbeidsgrupper av detaljister og grossister der målet er å effektivisere distribusjonen.

Franchising: Lisenssystem der eieren av et produkt og/eller metode (gjerne med et eget varemerke og felles markedsføring) distribuerer dette gjennom selvstendige forhandlere.

Oppgave

Velg deg ut tre ulike produkter (for eksempel melk, Diesel-bukse og flyreiser) og finn ut hvordan distribusjonskjeden er for disse produktene.

Sist oppdatert 24.05.2018
Tekst: Mette Holan (CC BY-SA)
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

De fem p-ene