Hopp til innhold

Fagartikkel

Forklaringer til grammatikk og vokabular (Hei!)

Under følger forklaringer til grammatikk og vokabular for dialogen Hei!.

LK06
Kinesiske skrifttegn. Betydning: grammatikk. Illustrasjon.

1. nín

Nín betyr «De» (entall) og er en høflig form av ordet nǐ. Vi har skillet De/du også på norsk, selv om det gjerne er litt avleggs å bruke «De» nå til dags. Forskjellen er at nín fremdeles brukes veldig ofte på kinesisk den dag i dag, spesielt når man tiltaler personer eldre enn seg selv, eller personer som har høy status eller rolle som krever respekt i en gitt kontekst.

2. guì

Guì betyr «dyr; dyrebar». Det brukes sammen med xìng i høflighetsfrasen 您贵姓? Nín guì xìng?. Man spør altså etter vedkommendes «dyrebare/ærverdige» etternavn ved et første møte. Det gjenspeiler kinesernes tradisjonelle høflighet i forbindelse med introduksjoner. Man kan grammatisk også si 你姓什么? Nǐ xìng shénme? – «Hva heter du til etternavn?», men dette er et rent faktasøkende spørsmål mer enn en høflighetsfrase. I forbindelse med introduksjoner bruker man som regel den høflige varianten.

3. men

-men er et bundet morfem, dvs. at det ikke kan forekomme alene i en setning, men vanligvis kun etter personlige pronomen (han, hun, den/det). Kombinasjonen av et pronomen med -men, gjør pronomenet om til flertallsform, altså wǒ – «jeg», nǐ – «du» → 我们 wǒmen – «vi», 你们 nǐmen – dere, etc. Vanlige nomen brukes ikke med -men, da nomen i utgangspunktet tolkes som både entall og flertall avhengig av kontekst på kinesisk, uten at dette reflekteres i ordets ytre form.

4. 什么 shénme

什么 shénme betyr «hva» og er et spørreord / spørrende pronomen. Det plasseres på det stedet i setningen hvor man forventer at et svar vil komme. Som svar til 你姓什么? Nǐ xìng shénme?, kommer altså svaret i samme posisjon som 什么 shenme står; det spørrende pronomenet erstatter syntaktisk og tar samme posisjon som svaret:

– Nǐ xìng shénme?
– Du heter hva?

– Wǒ xìng .
– Jeg heter Li.

Når man vil spørre om hva en viss ting er, i dette tilfellet et navn, kommer 什么 shénme foran nomenet man vil ha beskrevet, altså «Du heter hva navn?» ≈ «Hva heter du?»: 你叫什么名字 Nǐ jiào shénme míngzi?.

5. ne

ne er en såkalt spørsmålspartikkel. Den brukes til å stille oppfølgingsspørsmål, dvs. at istedenfor å gjenta det samme spørsmålet som forekommer i setningen før, bruker man kun ne etter pronomenet (jeg; du; han/hun). Konteksten er allerede tydelig (i dette tilfellet utveksling av navn) der hvor man bruker ne.

Derfor kan man istedenfor å si …

– 我姓李,你姓什么?
– Wǒ xìng Lǐ, nǐ xìng shénme?

... heller si ...

– 我姓李,你呢?
– Wǒ xìng Lǐ, nǐ ne?

... fordi 我姓李 Wǒ xìng Lǐ allerede har definert at konteksten dreier seg om etternavn.

Bruker man ne oversettes dette ofte til norsk med «Hva med …?» eller «Og … da?».

Sist oppdatert 17.10.2018
Skrevet av Øystein Krogh Visted

Læringsressurser

Kommunisere på kinesisk