Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

  I denne læringsstien skal du lære å hilse på kinesisk.

  Når du har har arbeidet deg gjennom denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan du uttaler noen stavelser og ord på kinesisk
  • vite litt om tiltaleformer, måter å hilse på og navn i dagens Kina
  • kunne hilse på kinesisk
  • kunne spørre andre hva de heter og si hva du selv heter på kinesisk