Hopp til innhold

Fagartikkel

Ikke lenger innvandrer

Statistisk sentralbyrå endrer ordbruken for å bedre gjenspeile at det norske samfunnet er flerkulturelt, melder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

LK06
Noman Mubashir. Foto.

Noman Mubashir er født på Lørenskog av pakistanske foreldre. Fram til nå har SSB regnet han for å være innvandrer

Med den nye begrepsbruken vil kun personer som tidligere ble definert som «førstegenerasjons innvandrere», omtales som innvandrere.

Samlebetegnelsen «innvandrerbefolkningen» vil ikke lenger bli brukt i statistikkene.

Denne samlebetegnelsen avløses av «innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre». Det skriver Minja Tea Dzamarija i en artikkel i Samfunnsspeilet 4, 2008 der hun redegjør for SSBs revisjon av begrepsbruk i innvandrerstatistikk.

Bort med «innvandrerbefolkning»

«Innvandrerbefolkning» er blitt mye brukt som samlekategori for innvandrere og deres norskfødte barn. Det viste seg å være en problematisk kategori, først og fremst fordi norskfødte barn av innvandrere ikke er så like sine foreldre at det er hensiktsmessig med en samlet statistisk gruppering.

Da SSB opprettet kategorien i 1994, så man store forskjeller i demografi og levekår mellom «innvandrerbefolkningen» og befolkningen for øvrig.

Det store flertallet av innvandrernes norskfødte barn var den gang svært unge, og det hadde liten hensikt å ha dem som egen gruppe ved beskrivelse av utdanning, yrkesdeltaking og så videre. I dag er situasjonen en annen. De to gruppene har etter hvert blitt relativt forskjellige.

Kilde: Nrk.no

Sist oppdatert 09.01.2019
Rettighetshaver: NRK

Læringsressurser

Kulturelle særtrekk