Hopp til innhold

Oppgave

Hva vil det si å være norsk?

To kvinner med hijab handler på en matvarebutikk. Foto.
 1. Hvordan vil du beskrive det å være norsk?
 2. Se i ulike aviser, og finn ut hvilke begreper de bruker om personer som er norskfødt med innvandrerforeldre.
 3. Se på bildet av de to personene som er norskfødt med innvandrerforeldre. Diskuter hva dere tenker når dere ser disse to ved siden av hverandre. Begrunn det dere sier.
 4. Les eksemplet over. Har du forslag til hvordan læreren kunne stilt spørsmålet slik at hun fikk vite noe om Iran uten å ekskludere Mohamed?
 5. Les teksten Ikke lenger innvandrer. Hva tror du er grunnen til at vi endrer begrepsbruken?

Oppgaver til filmen "Generasjon utlending"

 1. Er mennesker utlendinger dersom de har foreldre som er født i et annet land?
 2. Hvor viktig er språk for at mennesker skal oppfattes som norske?
 3. Hva kan grunnene være til at enkelte ungdommer med innvandrerforeldre har få norske venner?
 4. Noen av jentene sier at de må si at de er norske – hva tror du grunnen til dette er?
 5. Noen av jentene forteller om hvilke tanker de har om alkohol. Reflekter over dette. Er det forskjell på nordmenn som ikke drikker alkohol, og innvandrere som ikke drikker alkohol?
 6. Diskuter hva hudfarge har å si for om vi opplever andre mennesker som norske eller utlendinger.
 7. Hva kan være grunnen til at noen barn opplever rasisme på skolen?
 8. Diskuter temaene
  – vennskap
  – språk
  – kultur
 9. Hva avgjør om etniske nordmenn har venner med andre kulturbakgrunner?
Sist oppdatert 21.12.2018
Skrevet av Hilde Morseth
Rettighetshavere: NKI Forlaget, Amendor AS og NRK

Læringsressurser

Kulturelle særtrekk