Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos leddormer"

Blant leddormene er det stor variasjon i både utseende, leveområde og atferd. Gjennom disse refleksjonsoppgavene skal du fokusere på de ulike formeringsstrategiene som kan finnes blant leddormer.

LK06
Paring hos meitemark. Foto.
 1. Hos leddormer foregår det både ukjønnet og kjønnet formering. Kan du finne eksempel på ukjønnet formering hos leddormer, og eventuelt hvordan det skjer?
 2. Ukjønnet formering hos leddormer. Foto.

  Ukjønnet formering hos havbørsteormer.

  De fleste marine børstemarker er særkjønnet, og har derfor kjønnet formering. Hvordan foregår selve befruktningen, og hvilke faser inngår i utviklingen til et voksent individ?

 3. Meitemarken regnes som en ekte hermafroditt. Hva vil det si?
 4. Forklar formeringen hos meitemark både med ord og illustrasjoner.
 5. Eggkokonger hos meitemark. Foto.

  Meitemark-kokong.

  På hvilken måte kan vi si at formeringen hos meitemarken er tilpasset til et liv på land?

 6. Meitemark ligger i hver sin retning under paringen. Hva tror du kan være årsaken til at de ligger "andføttes"?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Ragnhild Baglo

Læringsressurser

Formering hos dyr