Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos amfibier"

Gjennom disse refleksjonsoppgavene skal du lære mer om amfibienes formering og livssyklus.

LK06
Padder som parer. Foto.
  1. Bruk Rødliste for arter hos artsdatabanken.no og finn fram til utbredelse, rødlistekategori og kriterier for vern av de seks norske amfibieartene.

  2. Rumpetroll. Foto.

    Se på dette bildet av rumpetroll fra padde. På hvilken måte kan du vite at disse rumpetrollene er i ferd med å gjennomgå metamorfose?

  3. Paddene svermer til ferskvann i store mengder for å formere seg tidlig om våren. Dette skjer vanligvis ved kysten av Sør-Norge i første halvdel av april. Hvilke fordeler og ulemper tror du at denne masseformeringen i en kort periode gir?

  4. Alytes obstetricand. Foto.

    Bruk eksterne kilder og finn ut så mye som du kan om formeringsbiologien til frosken Alytes obstetricans som på engelsk kalles "common midwife toad".

  5. Hvilke fordeler har padder og frosker av at det utvikles et vannholdig geléhylster omkring eggene deres?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Formering hos dyr