Hopp til innhold

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos fisk"

Gjennom disse refleksjonsoppgavene skal du finne ut mer om hvordan fiskene formerer seg.

LK06
Skrei. Foto.
 1. Hvilke fordeler og ulemper har guppyen av å føde levende unger og av at den får sædceller nok til flere svangerskap ved én enkelt paring?

 2. Klovnefisk som gjemmer seg blant anemoner. Foto.

  Klovnefisk som gjemmer seg blant anemoner.

  Klovnefisker kalles også «anemonefisker» fordi de lever hele sitt liv blant tentaklene til anemoner på korallrevet. Hvilke fordeler har klovnefiskene av dette? (Bruk eksterne kilder.)

 3. Tangsnellen er en nålefisk hos oss med et komplisert og forunderlig formeringsmønster. Tropiske slektninger er sjøhestene. Hva kan du finne ut om sjøhestenes formeringsbiologi?

 4. Silda er stimfisk og en av våre aller viktigste matfisker. Tidlig om våren kommer den inn til kysten for å gyte. Finn ut hvilke miljøfaktorer som styrer gytingen og hvorfor silda oftest gyter på grunne bukter med sandbunn.

 5. Bruk eksterne kilder og finn fram til viktige områder i Norge der laksen gyter.

 6. Labrus bimaculatus. Foto.

  Blåstål forandrer farge ved reproduksjon. Er det flere arter som gjør dette?

  Hvorfor tror du blåstålen utvikler spesielt kraftige farger under paringsleiken? Hvilke andre organismer kjenner du som har tilsvarende fargeforandringer når de skal reprodusere?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Formering hos dyr