Hopp til innhold

Fagartikkel

Formering hos insekter

Insektene er den dyregruppen som utgjør det store flertallet av organismer på jorden. De har enormt stor utbredelse. Stor variasjon i arter gir også et utall av formeringsstrategier, den ene mer forunderlig enn den andre.

LK06
Formering hos marihøner. Foto.

Insekter – den største dyregruppa

Insektene tilhører rekken leddyr (Arthropoda) der de samles i klassen Insecta. Insektforskerne har beskrevet circa 1 000 000 arter, men man regner med at det finnes omkring 5 000 000 insektarter på jorda. Mangfoldet er enormt, og insektene utgjør omtrent 70 prosent av alle dyrearter.

Store tuer bygd av termitter. Foto.

Termitt-tue.

Insektene lever i nesten alle miljøer, unntatt i havet. De viser et utall av tilpasninger til de forskjellige miljøene, både når det gjelder form og farge, næringsopptak og ikke minst formering.

Mange arter lever ikke mer enn noen uker eller måneder. Noen er parasitter og lever på eller i andre organismer i hele eller deler av livssyklusen sin. Andre arter, som bier, veps, humler, maur og termitter, er sosiale og lever i kompliserte samfunn.

Felles for alle insekter er at de er små. Alle insekter har også en tredelt kropp med hode, bryst og bakkropp. Enda et fellestrekk er at de har seks bein festet til brystet.

Formering hos insekter

Insektene viser svært stor variasjon i måten de formerer seg på. Vepsefluene angriper humler mens de flyr, og legger eggene sine inni humlene. Larvene utvikler seg i vertsdyret og vil etter hvert forpuppe seg.Syttenårssikadene formerer seg bare hvert syttende år.

Conopidae. Foto.

Vepsefluene etterligner veps. Hunnen (nederst) har en klo som den kan feste seg til humlas bakkropp med.

Biene har høyt utviklede samfunn der sterile arbeidere fôrer larvene. Termittene bygger store tuer som virker som kjøleanlegg, og de formerer seg her. Slik kunne vi fortsatt. Insektenes formeringsstrategier er nærmest uendelige mange.

Tre hovedgrupper basert på formering

Tar vi utgangspunkt i formeringen, kan vi skille insektene i tre hovedgrupper:

  • ametabole (direkte utvikling)
  • hemimetabole (ufullstendig forvandling)
  • holometabole (fullstendig forvandling)

Ametabole insekter – larver og voksne ser like ut

Hos denne gruppa klekkes de befruktede insektene til larver som er miniatyrer av de voksne:

egg larve som ligner voksent insektvoksen

Lepisma saccharina. Foto.

Sølvkre.

Nymfene vokser gjennom hele livet ved å skifte huden (kutikula) jevnlig. Det er de aller mest primitive insektene som er ametabole. Steinsprett og sølvkre er to eksempler.

Hemimetabole insekter – ufullstendig forvandling

Larve av steinflue. Foto.

Steinfluenymfene lever bare i vann. Overgangen fra en nyklekket nymfe til en voksen, flyvedyktig steinflue skjer gradvis gjennom flere nymfestadier.

Hemimetabole insekter gjennomgår det vi kaller ufullstendig forvandling. Det befruktede egget klekkes til en . Nymfen er ulik de voksne individene, men skifter hud flere ganger og blir gradvis mer og mer lik et voksent, kjønnsmodent insekt:

egg1. nymfestadium2. nymfestadiumvoksen

Saksedyr, steinfluer, termitter, knelere, gresshopper, vannymfer, øyenstikkere og bladlus er eksempler på hemimetabole insekter.

Holometabole insekter – fullstendig forvandling

Dette er insekter som har fullstendig forvandling (metamorfose). De befruktede eggene klekkes til en larve som er totalt forskjellig fra det voksne insektet i bygning, utseende og levesett. Larven bruker hele sitt liv til å spise og vokse.

Når larven er ferdig utviklet, gjennomgår den en fullstendig forvandling i form av et puppestadium. Puppen kan da ikke flytte på seg. I puppestadiet brytes noen av kroppens organer ned, mens andre dannes. Puppen klekkes til et fullvoksent insekt (imago).

egglarvepuppevoksen


Flertallet av insektene tilhører denne gruppa. Insekter som nettvinger, biller, vepser og bier, lopper, fluer og sommerfugler er alle holometabole arter. Faktisk er to tredeler av alle dyr på jorda holometabole insekter!

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Formering hos dyr