Hopp til innhold

Fagartikkel

Formering hos leddormer

Leddormene er en mangfoldig dyregruppe, og de har også et stort spekter av formeringsstrategier. Om våren gyter mange marine leddormer på grunt vann langs norskekysten, mens andre formerer seg ukjønnet. Meitemarken formerer seg ved hjelp av eggkokonger.

LK06
Formering hos leddmark. Foto.

Hva er leddormer?

Leddormene hører til rekken Annelida, og vi kjenner til mer enn 10 000 arter. Som navnet sier, har leddormer en kropp som består av ledd. Mange leddormer hører til børstemarkene i klassen Polychaeta (flerbørstemark) der artene har store eller små børster på hvert ledd.

Marin rørmark. Foto.

Leddormer som lever i rør, har omdannet børstene ved munnen til fargerike tentakler som de fanger plankton med.

De fleste leddormer lever i havet, men noen arter, som meitemarken, lever på land der de graver seg ned i jordsmonnet.
Noen marine leddormer lever i rør som de selv bygger av kalk, sand eller mudder, men de fleste artene i havet lever fritt og graver seg ned i bunnlaget.

Meitemarken hører til klassen Oligochaeta (fåbørstemark) og har reduserte børster som bare er synlige hvis man studerer marken gjennom lupe. Den lever av råtne planterester og annet organisk materiale, og drar med seg dødt løv ned i jorda. Ved å spise og fordøye dette tilfører den næringsstoffer og luft til jordsmonnet. På denne måten er meitemarken økologisk svært viktig. I en upløyd eng kan det være opp mot 800 meitemarker per kvadratmeter.

Formering hos marine leddormer

Mange av leddormene som lever i havet, kan formere seg ukjønnet ved at kroppen deler seg i to, der hver halvdel utvikler seg til et nytt individ ved å regenerere (nydanne) de manglende kroppsdelene. Resultatet er to genetisk like leddormer.

Marine leddormer formerer seg også kjønnet. Det er svært stor variasjon i måten dette gjøres på, men ofte er den seksuelle formeringen knyttet til bestemte årstider, og styrt av lys og temperatur.

Larve, marin polychaet. Foto.

Larve av marin børstemark sett gjennom mikroskop.

De fleste marine børstemarkene er særkjønnede og har kjønnsorganene lokalisert i bestemte ledd. Kjønnscellene modnes inni leddene og gytes fritt i vannmassene der befruktningen skjer. Zygoten utvikler seg til en larve med flimmerhår som den kan bruke til bevegelse og matsanking. Etter en stund synker larven til bunnen, der den utvikler seg til en voksen.

Formering hos meitemark

Meitemarkene er hermafroditter, og kjønnsorganene finnes i fremste del av kroppen. Meitemarken har ikke selvbefruktning, men parer seg og utveksler sædceller. Selve paringen kan vare i to til tre timer.

Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Formering hos dyr